ТЕХСИС 2022 дава шанс на 66 учени за световна изява

Градът Новини

Техническият университет – филиал Пловдив е традиционният домакин на единадесетата международна научна конференция „Техника, технологии и системи – ТЕХСИС 2022“. Стартът е даден през 2009 година, а от 2015 година конференцията става ежегодна.

„Международната конференция ТЕХСИС  е важна за нас, защото дава възможност на научните работници в Техническия университет – филиал Пловдив, както и на още учени от 21 университета в 13 страни да представят постигнатите от тях резултати в научно-изследователската, развойната и внедрителската дейности. В този смисъл конференцията ТЕХСИС 2022 не само представя резултати, но и намира отзвук в гилдията на учените в инженерните дисциплини в цял свят. “ – обясни директорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. д-р Въльо Николов.

В настоящата конференция са допуснати за участие 66 доклада. Научните разработки се обсъждат в шест научни секции на ТЕХСИС 2022: Автоматика, системи за управление и роботика;Електротехника и електроника; Компютърна техника, информатика и комуникации; Машинно инженерство; Автомобилно и авиационно инженерство; Индустриален мениджмънт и дизайн.  Още при представяне на всеки  научен доклад, той се тества със специализиран софтуер срещу плагиатство. Учените не могат дори да използват свои предишни разработки, а задължително трябва да представят само ново научно познание.

„Всеки доклад минава през предварително рецензиране от програмния комитет на конференцията, в който са включени изтъкнати учени от 10 държави. През първите години имаше по-голям брой отхвърлени доклади. Сега такива има много по-малко, защото нашите учени добиха опит  как да представят своите академични знания и резултати по международен стандарт.“ – коментира проф. Николов.

Научните разработки, представени в ТЕХСИС 2022 са и много прецизна база за оценка на труда на българските учени,  което влияе върху размера на финансиране на научно-изследователската дейност на университетите. През 2019 година публикуваните доклади започват да се индексират в световната база данни Scopus. „През 2021 година сключихме договор и вече публикуваме докладите от конференцията в издание на Американския институт по физика.“ – заключи проф. д-р Въльо Нииколов.

От 2021 година заседанията в ТЕХСИС се провеждат on-line. Това дава възможност особено на чуждестранните участници да участват ефективно в научните разисквания, без да идват на място в Пловдив. Този опит организаторите от Техническия университет – филиал Пловдив ще използват и в следващата  научна конференция „Техника, технологии и системи – ТЕХСИС 2023“.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.