Градът

Седмокласниците в Пловдив с по-добри резултати по математика

По български оценките са по-слаби в сравнение с миналата година

Петима души са с максимални точки по математика и само двама по БЕЛ

Средният резултат от националното външно оценяване по български език и литература на учениците от VII клас  в Пловдив и областта е 47.05 точки от 100 максимално възможни. Сравнението показва, че през миналата година предишният випуск е показал по-добри резултати – 48.25.

Добрата новина идва от резултатите по математика, където децата на Пловдив са обърнали тенденцията. Средният резултат от НВО по математика е 36.67 точки при 33.38 за 2017-а година. Въпреки сериозния скок, като цяло резултатите по математика продължават да са по-ниски от тези по БЕЛ.

Петима възпитаници на Математическата гимназия са получили максималните 100 точки на матурата и само двама седмокласници са достигнали този резултат по БЕЛ.Едната пълна шестица е служебна, обясни Рангел Райчев –
Старши експерт по организация на средното образование в РУО – Пловдив и председател на областната комисия по НВО след 7 клас. Става дума за Силвия Сребрева от Математическата гимназия, която зае призовото първо място на националната олимпиада по български език, за което автоматично получава максималните 100 точки. Другото дете с отличен резултат по БЕЛ е ученик в от СУ “Патриарх Евтимий”.

На изпита по български са се явили общо 5166 седмокласници, а по математика – 5143, от общо 5 330 ученици във випуска. И по двата модула по български език са писали 4232-ма от тях ученици, а 3899 са решавали задачи на първа и втора част от теста по математика.

13 деца имат резултат и на двата изпита по 0 точки. Според експертите става дума за ученици, които не знаят езика и най-вероятно не са могли да прочетат условията на задачите. Сред тях има и такива, които са сложили „Х“ на всички отговори”, обясни Рангел Райчев.

Той припомни, че въпреки това няма пречка всички деца, дори и тези, които имат резултат „0“ да кандидатстват за прием. Техните точки за бал ще се образуват от оценките по български и математика в дипломата за основно образование. „Шестицата носи 50 точки, петицата – 39, 26 – четворката, а тройката е 15, тоест минималният бал в най-лошия случай е 30,“ уточни Райчев.

От РУО заявиха, че дори ученици, които не са се явили на външно оценяване, няма пречка да подадат документи за прием в 8 клас. Те също участват с успеха от дипломата, стига да не са изкарали двойки на поправителните сесии и да се налага да повтарят годината.

Резултатите от положените изпити по български език и математика в рамките на НВО 7 клас може да проверите с входящ номер и код за достъп от служебната бележка на http://priem.mon.bg.

Служебната бележка с оценките от изпитите по български език и литература и по математика се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г.

Учениците, които желаят да се запознаят с проверените си изпитни работи по български език и литература, и по математика, могат да направят това в присъствието на родител или настойник на  8 юни 2018 г. от 09.00 до 18.00 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”. Учениците, положили изпитите в училища на територията на друга област, могат да се запознаят с проверените си изпитни работи по ред, определен от съответното Регионално управление на образованието. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

Служебна бележка с резултатите от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика се издава от директора на училището, в което ученикът е положил изпита, при заявено желание на ученика от 12.06.2018 г. до 24.07.2018 г. В срок до три работни дни след обявяване на резултата от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика учениците в присъствието на родител/настойник имат право да се запознаят с мотивацията за оценката в училището, където е положен изпитът.

Подаването на заявления за участие в първо класиране е от 20 до 26 юни. Всеки ученик избира дали да подаде документи онлайн или хартиено заявление в един от училищата центрове. Те са общо 22 за областта – по един във всяка община и пет в Пловдив – СУ “Симеон Велики”, СУ “Софроний Врачански”, СУ “Пейо Яворов”, СУ “Кл. Охридски” и СУ “Найден Геров”. Ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканирано медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

Училищата с държавен прием в профил “Физическо възпитание и спорт” самостоятелно осъществяват класиране.

Списъците с приетите на първи етап ще бъдат обявени на 3 юли, а записването им ще е в рамките на 4 до 6 юли 2018-а година.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина