ГрадътИзпод тепетоМненияНовини

Общинският съвет одобри строителството на нови училища и детски градини за 18 млн. лв.

Общинският съвет одобри днес участието на Община Пловдив в програмата на Министерството на образованието за изграждане на образователна инфраструктура. Общината спечели общо 7 проекта на обща стойност 18 108 006 лв. от които от държавата – 14 817 000 лв. и съфинансиране от общината – 3 291 006 лв. Обектите ще се реализират в три финансови години.

„Изграждането на тези обекти ще посрещне най-належащите нужди и ще реши част проблемите с недостига на места в училищата, детските градини и яслите. Ще бъдат създадени 17 групи в детските градини с общо 425 места, а в яслите се разкрият две групи с 32 места. Общият брой на новосъздадени предучилищни групи е четири със 100 места. В училищата ще бъдат създадени нови 58 класни стаи, което ще позволи близо 1 900 деца да минат на едносменен целодневен режим на обучение“, коментира зам.-кметът с ресор образование Стефан Стоянов след заседанието на Общинския съвет. Той допълни, че по националната програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ Община Пловдив успя да подготви в много кратък срок 11 проекта при лимит от 12 възможни и получи одобрение на 7 от тях.

Проектите, одобрени за финансиране са, както следва:

1. Изграждане на нова детска градина за 4 групи в район „Южен“ или разкриване на 100 нови места;

Общ бюджет: 2 999 990,00 лв.

БФП: 2 999 990,00 лв.

2. Изграждане на нова детска градина за 8 групи в ЖР „Тракия“ или разкриване на 200 нови места;

Общ бюджет: 3 459 779,56 лв.

БФП: 2 999 497,94 лв.

Съфинансиране: 460 281,62 лв.

3. Изграждане на пристройка към съществуваща детска ясла № 19 „Веселушка“ за две нови групи или разкриване на 32 нови места;

Общ бюджет: 598 671,96 лв.

БФП: 598 671,96 лв.

4. Преустройство на ОДЗ „Буратино“ за разкриване на три нови групи и изграждане на физкултурен салон – р-н „Централен“ или разкриване на 75 нови места;

Общ бюджет: 784 471,60 лв.

БФП: 687 671,60 лв.

Съфинансиране: 96 800,00 лв.

5. Преустрояване, пристрояване и надстрояване на ЦДГ „Чучулига“ за обособяване на две нови групи и физкултурен салон – р-н „Централен“ или разкриване на 50 нови места;

Общ бюджет: 635 855,66 лв.

БФП: 562 255,66 лв.

Съфинансиране: 73 600,00 лв.

6. Изграждане на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“

Сстойност на проекта – 4 973 300,00 лв.;

7. Ремонтни работи и реконструкция на източен корпус на СУ „Константин Величков“, район „Южен“ – стойност на проекта – 1 995 500,00 лв.;

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина