Градът

Обществено обсъждане на плана за интегрирано развитие

Обществено обсъждане на ПИРО – Планът за интегрирано развитие на общината за предстоящия 8-годишен период от 2021 до 2027 година предстои в сградата на Общинския съвет. То ще се проведе на 10 януари от 16 часа. От местната власт споделят подробности за събитието:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и т. 5.2. от Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., отправяме покана към заинтересуваните органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, за обществено обсъждане на проекта на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г. – Индикативен списък с важни за общината проекти Приложение 1А.

Общественото обсъждане ще се проведе присъствено на 10.01.2023 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет-Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет.2.

Коментари и предложения по предложения проект на актуализация на ПИРО могат да се представят в срок до 09.01.2023 г. включително на следния имейл адрес: [email protected] .

Всички документи, свързани с разработената актуализация на ПИРО Пловдив 2021-2027 г. – Индикативен списък с важни за общината проекти Приложение 1А, са публикувани на сайта на Община Пловдив в секция „План за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО-Пловдив)“ (https://www.plovdiv.bg/piro/).

Лица за контакт – Таня Петкова, Началник-Отдел „СБ“ при Община Пловдив, телефон за контакт: 032/656 446.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Обсъждане можеше да има (и дори да са ОСЪЩЕСТВИ) ако не беше чак толкова …“интегрирано“.

    ЗаспалМуйкоВсламата =АЙЛЯК= се плаши от купешки чуждици и особенНо от ингилизици. Еле ако беще на някой от ЕВРОПЕЙСКИТЕ езици

    Ще изчакаме ДИФЕРЕНЦИРАНОТО обсъждане

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина