Фондация „Пловдив 2019“ провежда образователен семинар в Столипиново

Градът

Основната цел на семинара е усвояването на добри практики в приобщаването на деца от различна културна среда

Учители от началния курс на НУ "Кирил  Нектариев", СУ "Найден Геров" и ДГ "Лилия" ще се включат в семинар на тема "Методи за обучение и работа в мултикултурна среда – световни практики" на 11 и 12 септември. Семинарът се води от специалисти и антрополози – партньори на “Пловдив 2019”.

Обучението е част от проекта „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по  „Програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“.

Основната цел на семинара е усвояването на добри практики в приобщаването на деца от различна културна среда. Антрополозите ще представят своя опит от дългосрочните си изследвания в квартал „Столипиново“, започнали още през изминалата година с подкрепата на фондация “Пловдив 2019” като част от водещия проект “Махала” в програмата на Европейска столица на културата. Екипът от специалисти беше ангажиран и в настоящия проект с картографиране на здравния статус на общността и до момента е обработил над 400 анкети. До края на септември предстои да бъде изготвен окончателен доклад.

Практическата част от обучението ще се осъществи от координаторите от Детска архитектурна работилница, които ще покажат примери, развиващи критичното мислене и взаимодействие със средата.

В следващите етапи от проекта са предвидени обучения за преподаватели по български език, рисуване, спортни мероприятия и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда.

Проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“ е на обща стойност 1 077 495 лева и има за цел да осъществи образователната и здравна интеграция на ромите и други уязвими групи, живеещи на територията на кв. Столипиново в Пловдив, както и в град Куклен. Проектът включва няколко компонента: инфраструктура, образование и здравеопазване. Дейностите по проекта предвиждат още строителството на Здравен център към ДКЦ „Изток” и изграждането на Образователен център в двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ в кв. Столипиново.

Водеща организация по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве “ е Община Пловдив, която осигурява съфинансиране в размер на 43 633 лева. Партньори са  фондация „Пловдив 2019“, Община Куклен, фондация "Инди – Рома", ДКЦ "Изток", СУ "Найден Геров", НУ "Кирил Нектариев", ДГ "Лилия" и Националната мрежа на здравните медиатори.

Предвижда се проектните дейности да приключат в края на април 2019 г.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.