ГрадътНовини

ДИГИТАЛНИ УЧИТЕЛИ С ЦИФРОВИ УМЕНИЯ ЩЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ В МГ-ПЛОВДИВ

Преподавателите в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в гр. Пловдив ще имат възможността да повишат своите компетенции в сферата на дигитализацията и цифровите умения, което ще доведе до по-голямо развитие и постижения на техните възпитаници. Учебното заведение е водеща организация по проекта „Учителите се дигитализират. Дигитални умения, технологии и педагогики за преподаване и учене в училищата“ – DiGiTEACH, финансиран от програма „Еразъм+“. Партньор от българска страна е Институтът за технологичен трансфер и иновации – Пловдив, а чуждестранните партньори са седем организации от Гърция, Малта, Унгария, Италия, Португалия, Испания и Кипър.

Основната цел на проекта е да се внедрят дигитални инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование и да се подпомогнат учителите при провеждането на онлайн часове чрез използване на технологични и иновативни образователни ресурси.

Въпреки усилията за осигуряване на непрекъснат учебен процес по време на пандемията, станаха ясни слабостите на подобен тип обучение заради липса на свързаност, технологичното оборудване и социални неравенства. Дори преди кризата, проучване сред учителите в ЕС показва, че 18% от тях имат голяма необходимост от обучение за дигитални педагогически умения. Затова DIGITEACH има амбицията да осигури непрекъснатост на обучението за всички учащи чрез внедряване на цифрови инструменти и методи за предоставяне на качествено образование.

По проекта е изготвен анализ за влиянието на пандемията от КОВИД- 19 върху образователните системи в участващите държави, на базата на който са създадени 11 обучителни модула: Иновативни методики за преподаване и учене; Дигитална грамотност и цифрово гражданство; Дигитални инструменти за обучение и преподаване; Оценяване на учениците в дигиталното образование; Умения за дигитално преподаване; Дигитални инструменти за обучение; Кибертормоз; Онлайн реч на омразата; Фалшиви новини; Критическа педагогика; Моделиране на учебното съдържание и Наставничество.

В процес на изграждане е Платформа за виртуално обучение, предназначена да отговори на потребностите на учителите от общуване, обмяна на опит и идеи. Тя ще съчетава методи за електронно обучение и предоставяне на учебно съдържание с избрани инструменти за комуникация и социални мрежи, които да улеснят транснационалното сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Изпълнението на проекта DIGITEACH ще продължи до 1.11.2023 г.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина