736 свободни места за първокласници след първото електронно класиране в Пловдив

Градът

Заявленията на некласираните 145 деца се прехвърлят автоматично към второто класиране

В същото време от общината препоръчват родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране

За предстоящото на 20 юни 2017 г. второ класиране за прием на ученици в първи клас за 2017/2018 учебна година в общинските училища на град Пловдив вече са обявени 736 свободни места. С конкретните места за всяко от училищата родителите могат да се запознаят от страницата на системата priem.plovdiv.bg

За участие във второто класиране се очакват между 400 и 500 деца. Това са некласираните 145 на първо класиране, пропусналите да вземат участие в класирането, класираните по желание, различно от първото, които не са се записали и децата, които са получили отказ от записване, защото не са удостоверили ползвани от тях критерии.

След второто класиране ще бъде направен анализ на броя на записаните по училищата деца и броя на все още необхванатите и при необходимост може да бъдат направени корекции в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. За eвентуалното увеличаване на броя на паралелките от съществено значение ще бъде наличието на свободна материална база.

Срокът за подаване онлайн на заявления за участие във второто класиране е 18 юни 2017 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училище – срокът е 15 юни 2017 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За класираните и незаписани деца, за отписаните, както и за получилите отказ от записване задължително условие за участие в класирането е подаването на ново заявление.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.