7 % ръст в нощувките на туристи под тепетата

Градът

214 680 души заети легла през изминалата туристическа 2013-та

7 процента ръст в пренощувалите в Пловдив туристи отчетоха от общината в края на сезон 2013 и начало на сезон 2014. Данните идват от Националния статистически институт и сочат, че увеличението в броя на гостите в града е с 14 261 души спрямо предходния период. Реализираните нощувки са се увеличили с 1%  и са общо 359 964 през 2013 г. Един аналитичен прочит на данните показва  по-ниска продължителност на престоя през 2013 г./1.7 дни/ в сравнение с 2012 г. /1.8 дни/, но задържане на процента заетост на легловата база от 24 % при увеличаване на броя на леглата през 2013 г. Експертите от община Пловдив отчитат и покачване броя на индивидуалните посещения в града, което е видно и от ръста на посещенията в туристическите информационни центрове със 7% , и от увеличението на посещенията в музеите с 5%. По данни на отдел „Категоризации“ към ОП „Туризъм“ през януари и февруари на 2014 г. общината бележи ръст в събираемостта на туристически данък и такси категоризации в размер на 25%.  

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.