Изпод тепетоМнения

Балабановата къща – изцяло достъпна за хора със специални двигателни потребности

Приключи изпълнението на втория проект за приспособяване на вътрешната среда на емблематичната къща

Балабановата къща в Стария град вече е изцяло достъпна за хора със специални двигателни потребности. Това съобщи директорът на Общински институт „Старинен Пловдив“ Минко Кафтански. В петък екипът на института ще посрещне представителите на Агенцията за хора с увреждания, които ще извършат окончателния мониторинг по проекта с наименование „Приспособяване на вътрешната среда на Балабанова къща чрез адаптиране на санитарен възел за нуждите на хора с опорно-двигателни увреждания“. На практика с приключването на този етап, ОИ „Старинен Пловдив“ осъществи надграждане на резултатите, постигнати с реализацията на предишния проект от 2016 г. „Изграждане на достъпна среда за хора с опорно – двигателни увреждания в Балабановата къща“ и създаде устойчивост и ефективна синергия между двата проекта.

Припомняме, че през 2016 г. Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“. Финансирането бе насочено към създаване на достъп до обекти с международно, национално и областно значение за лица с увреждания. През юни 2016г.  беше сключен договор между АХУ и ОИ „Старинен Пловдив“ за срок от 12 месеца, по силата на който на Общинския институт бе предоставена финансова подкрепа  в размер на 13 700 лв. (без ДДС) за изпълнение на проекта „Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в Балабанова къща“. В резултат на това, бяха закупени две мобилни рампи и стълбищен робот SA-3, произведен в Япония с товароподемост-160кг., година на производство – 2016 г. и гаранционен срок от 5 години. Проектът от 2016 г. приключи  успешно със заключителен констативен протокол от извършена проверка от страна на Агенцията. Към днешна дата на видно място в Балабановата къща е поставено логото на АХУ с пояснителен текст, че обектът е адаптиран за хора с увреждания, с финансовата подкрепа на АХУ. (Сумата представлява минимална държавна помощ, съгласно Регламент ( ЕС) №1407/2013 на Европейската Комисия от 18.12.2013г., относно прилагането на чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския Съюз към помощта de minimis.)

През месец май 2017 г., АХУ предостави на ОИ“Старинен Пловдив“ като бенефициент по договор, финансова субсидия в размер на 4455лв. (без ДДС) за изпълнение на проекта за приспособяване на вътрешната среда на Балабанова къща. Договорът е със срок на действие 36 месеца, като срокът за извършване на строително-монтажни работи беше 3 месеца. Проектът вече е изпълнен в инвестиционната си част. С извършеното преустройството и адаптиране на санитарното помещение, намиращо се на приземия етаж на обекта е постигнато изграждане на цялостно достъпна архитектурна среда за целевата група –  хората с опорно-двигателни увреждания.

„ Целият екип на ОИ „Старинен Пловдив“ изказва специални благодарности на партньорите от АХУ. Изключително удовлетворени сме и от факта, че с реализацията на този втори етап постигаме трите основни цели на проекта, свързани с това да увеличим броя на посетителите със затруднения в предвижването в Балабанова къща, да създадем подходящите условия за удължаване и подобряване качеството на престоя на хора със специални потребности и не на последно място да спомогнем за повишаване на социалното включване и пълноценната интеграция на хората с увреждания в обществено-културния живот на Пловдив“ каза още Минко Кафтански.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина