БългарияГрадътИзпод тепетоНовини

Провериха предприятията за производство на оръжия и боеприпаси

Приключи разпоредената от Апелативна прокуратура-Пловдив проверка за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички предприятия и места за производство, съхранение и продажба на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на апелативния съдебен район.

Целта й беше да се установи спазват ли се условията и реда за провеждане на периодични обучения и инструктажи по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и технологичните инструкции за работа с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Проверката по реда на надзора за законност беше разпоредена от Тодор Деянов, апелативен прокурор на гр. Пловдив.

На територията на апелативния съдебен район, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали, има 9 обекта за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и още складове и магазини за продажби и съхранение.

Констатирано е, че работодател в област Пловдив не е провел ежегодното обучение по безопасност на труда на работниците, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот. Издадено е предписание то да бъде провеждано периодично съгласно съответните наредби.

В област Пазарджик в производствена и складова база на предприятие не е осигурено съвместно информиране на други бази и предприятия, които се намират наблизо, с цел координация за предпазване на работещите от рискове от трудови злополуки.

В област Смолян не са констатирани нарушения.

Проверените обекти в област Хасково представляват магазини за продажба на оръжие, боеприпаси и ловно рибарски принадлежности. Установени са общо 44 нарушения на трудовото законодателство.

На територията на област Кърджали са проверени търговски обекта. Констатирани са няколко нарушения, за които са съставени и връчени съответните протоколи.

Проверката на територията на област Стара Загора не е приключила поради големия обем от документи и материали за анализиране.

Проверките в предприятията за производство на оръжия и боеприпаси и в търговските обекти са периодични и се извършват от конкретните контролни органи.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина