„Трафик СОТ“ ще търси отговорност от шефа на ВиК- Пловдив за уронване на престижа

Актуално Градът Новини Под ножа

Поводът за заявката на Любомир Апостолов да потърси съдебна отговорност от Огнян Кулишев е негова позиция, в която твърди, че са констатирани пропуски и нарушения в работата на дружеството „Трафик СОТ”, в качеството му на изпълнител по договор за охрана

Управителят на „Трафик СОТ” Любомир Апостолов заяви, че ще търси отговорност от шефа на ВиК- Пловдив Огнян Кулишев, става ясно в позиция, изпратена до медиите от охранителната фирма. Поводът за заявката на Апостолов е съобщение, публикувано на интернет страницата на ВиК вчера, в което Кулишев твърди, че са констатирани пропуски и нарушения в работата на дружеството „Трафик СОТ”, в качеството му на изпълнител по договор за охрана.

Той съобщава, че на 4 ноември е открита процедура по ЗОП с предмет: „Въоръжена и невъoръжена охрана на обекти на „ВиК”  ЕООД – гр. Пловдив”, като до 16.11.2021 г. тече срок за подаване на оферти от участниците.

Към момента „Трафик СОТ” все още има сключен договор за охрана на ВиК дружеството, но фирмата не е поканена за участие в новооткритата процедура.

„ Изискванията към участниците в състезанието са да са доказани професионалисти в областта, да са учавствали в ОП, да са изпълнили договорите си без претенции от страна на възложителя. При проверка на досега действащата фирма, чийто договор изтича на 05.01.2022 г., са открити пропуски в работата й”, мотивира се Огнян Кулишев.

„ Водоснабдяването е от дейностите с висока обществена значимост и висок риск. Изключено е да се правят компромиси по отношение на охранителните дейности на обектите и дейността на ВиК като цяло. В тази връзка бе назаначен нов координатор по сигурноста в дружеството, работил повече от 30 г. в системите на МВР, доказал се като отличен професионалист”, допълва Кулишев в позицията си.

В отговор днес от „Трафик СОТ” излязоха със своя позиция, в която заявяват, че твърденията на директора на ВИК- Пловдив са неверни, недоказани и необосновани.

От охранителната фирма подчертават, че до настоящия момент имат сключени с „ВиК” ЕООД – Пловдив три договора за въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на дружеството. Два от тях вече са приключили, на основание изтичане срока на договора, а третият е действащ към настоящият момент. От компанията допълват, че считано от 05.01.2019г. до настоящият момент охраняват обектите на ВиК след провеждането на законустановените процедури по ЗОП и избирането дружеството за Изпълнител по договор.

“ В този период няма констатирано нито едно нарушение при изпълнение на договорните задължения, няма констатирани имуществени вреди, причинени на „ВиК” ЕООД – Пловдив, както и каквото и да е нарушение в сигурността на охраняваните от „ТРАФИК СОТ“ ООД обекти“, подчертава управителят на охранителната фирма Любомир Апостолов. И добавя, че въз основа на изпълнението по договорите референции, издадени от страна на ВиК до този момент, се потвърждава доброто изпълнение на охранителната услуга в пълен обем. „В допълнение, във всяка референция е посочено изрично, че по време на изпълнение на договорите е нямало никакви нарушения на договорните разпоредби“, допълва Апостолов.

“ Всеки месец, в който е предоставяна охранителна услуга, се подписват двустранни протоколи от представители на „ВИК“ ЕООД – Пловдив и представители на „ТРАФИК СОТ“ ООД. До настоящият момент, в нито един от протоколите не е установено нарушение, не са правени предписания към охранителната фирма, както и не са констатирани каквито и да е факти, които да водят до извод, че предоставяната охранителна услуга е с лошо качество или има съществени пропуски. До настоящият момент, в офиса на представляваното от мен дружество, не е пристигнало уведомително писмо или какъвто и да е друг документ, удостоверяващ, че са констатирани пропуски в охранителната услуга. Не са отправени искания за отстраняване на пропуски, не са предприети мерки за изготвяне на констативни протоколи за твърдени нарушения и не са отправени покани за обсъждане на качеството на охранителната услуга, която е предоставяна“, заявява управителят на „Трафик СОТ“.

Позицията му завършва така:

С оглед на изложеното, възниква логичният въпрос на какви факти се крепят твърденията на г-н Огнян Кулишев? Защо тези твърдения се появяват в момент, в който е изразено съмнение към прозрачността на обявената обществена поръчка? Съгласно Постановление № 181 от 20 юли 2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, дейността на на „ВИК“ ЕООД – Пловдив е определена като стратегическа и от значение за националната сигурност. Ако г-н Кулишев твърди, че са налице пропуски, защо не е сигнализирал по никакъв начин за тях до настоящият момент и не е повдигнал въпроса за тяхното установяване и отстраняване, след като се касае за обекти със стратегическо значение?

Изказването на г-н Огнян Кулишев не се позовава на факти и документи, доказващи тези факти, а почива на непотвърдена информация, с което уронва престижа на „ТРАФИК СОТ“ ООД като доказан и утвърден изпълнител на охранителни услуги на територията на цялата страна. В тази връзка,дружеството ще потърси отговорност на г-н Кулишев по законоустановения ред“.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.