АктуалноГрадътИзбориНовини

С решението за Панаира Общински съвет допусна правен абсурд

Дани Кназирева: Решението трябва да се върне за ново разглеждане

„С решението си по болната и чувствителна тема за „Международен панаир – Пловдив“, Общинският съвет допусна пълен правен абсурд. Така както е гласувано от мнозинството, е опорочено и не може да послужи за взимане на валидно решение за вдигане на капитала”, твърди лидерът на „Съюз за Пловдив“, адвокат Дани Каназирева.

Тя е категорична, че решението е противоречиво и от него не е ясна волята на Общинския съвет, изразена на сесията на 19 декември, по повод на дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на смесеното дружество „Пълдин туринвест“ АД.

„Така гласувано, решението няма правен смисъл. На сесията е прието предложението на БСП, с което представителят на Общината по всички точки в дневен ред на Общото събрание се упълномощава да гласува „за“, включително за увеличение на капитала чрез акциите на община Варна, прехвърлени от капитала на „Международен панаир“ АД. В решението обаче не се променя т.1, в която се казва, че Общинският съвет не дава съгласие за увеличение на капитала и изменение на устава на дружеството и задължава представителя в Общото събрание да направи изрично изявление, с което да упражни блокиращата квота по закона за общинската собственост. Отделно от това не е променена и т. 3, в която се казва, че ако Общото събрание приеме увеличение на капитала на „Пълдин туринвест“, кметът се задължава да обжалва в съда това решение.

„Получава се тотален парадокс – в първа точка Общинският съвет не дава съгласие за увеличение на капитала, във втора – дава съгласие и в трета – задължава кмета при увеличение на капитала да обжалва “, коментира Дани Каназирева.

Според нея, сагата с Панаира за добро или за зло още веднъж трябва да се върне в Общинския съвет.

„Най-добре е областният управител да върне решението на Общинския съвет за ново разглеждане или ако се проведе общото събрание, кметът да обжалва решението на Общото събрание на акционерите и да поиска да бъде спряно вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Пълдин туринвест“, защото с това действие се цели мажоритарният собственик да придобие контролния пакет акции в Панаира и да взима самостоятелни решения“, предупреди Каназирева.

Лидерът на „Съюз за Пловдив“ допълни, че от години се наблюдава тотална абдикация на държавата и общината от един от символите на града.

„Винаги съм била против тези схеми, благодарение на които Пловдив загуби стотици декари, много от символите си. Затова и групата ни в Общински съвет и този път не подкрепи поредното такова решение“, коментира Каназирева.

Припомняме, че „Пълдин туринвест“ АД беше създадено през 2006 г. като публично – частно партньорство с цел да участва в „Международен панаир Пловдив“ АД. Община Пловдив притежава 25 % от капитала като акционер в „Пълдин туринвест“, бизнесменът Георги Гергов – 75 %. Община Варна придобива 29 % акции в Панаира след безвъзмездното им прехвърляне от държавата през 2016 г.

Същият брой акции -16 314 400, всяка с номинална стойност един лев – се прехвърлят като безпарична апортна вноска от Панаира в „Пълдин туринвест“, без право според устава Община Пловдив да ги придобие. В резултат на това капиталът на смесеното дружество се увеличава от 177 984 899 лв. на 194 299 299 лв., а участието на Община Пловдив намалява от 25 % на 22,9%. Съответно делът на частния капитал в „Международен панаир Пловдив“ АД се вдига до 79 %.

„Целта на всичко това, за съжаление, е да се придобие контролният пакет акции в „Международен панаир – Пловдив“, като по този начин окончателно държава и община губят възможност за контрол в един от символите на града ни“, заключава Каназирева.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина