Вероника Иванова отива на съд за съборената къща на Куцоглу до Общината

Актуално Градът Забравеният град Новини Под ножа Темида
Вероника Иванова

Вероника Иванова знаела, че сградата е паметник на културата и е защитена от закона

Паметникът на културата се намирал в задоволително състояние и не съществувала опасност да се самосрути

Предвиденото наказание за Иванова е лишаване от свобода до пет години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева

Ликвидаторът на поредният недвижим архитектурен паметник на културата в центъра на град Пловдив,  любезно наричан „инвеститор”, е даден на съд, става ясно от съобщение на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Окръжна прокуратура – Пловдив предаде на съд Вероника Иванова, предприела действия по незаконно събаряне на сграда – паметник на културата на ул. „Гладстон 12”. Според държавното обвинение 55-годишната пълномощничка на фирмата, вкарала багерите незаконно в къщата на Куцоглу на 5 юни 2019г, е организирала осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване културното наследство и недвижима културна ценност – жилищна сграда на ул. „Гладстон“ 12, имаща статута на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“ и попадаща в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Система от улични ансамбли по ул. „Княз Александър I“ и ул. „Отец Паисий“. Според прокуратурата тя е знаела, дейностите се осъществяват в нарушение на Закона за културното наследство.

Обвиняемата Вероника Иванова била пълномощник на ЕООД, създадено през 2017 г. Основен предмет на дейността на фирмата били строителство и покупко-продажба на недвижими имоти. През октомври 2017 г. дружеството закупило имот на ул. „Гладстон“ №12, който включвал необитаема сграда, състояща се от три фасадни стени. Носещата конструкция на постройката била монолитна. Тя се намирала в задоволително състояние и не съществувала опасност да се самосрути.  Сградата имала статут на недвижима културна ценност, по смисъла на чл. 47, т.3 от Закона за културното наследство и представлявала архитектурно-строителен паметник на културата. Била построена през 1910 г. за жилище на богат предприемач. Сградата се намирала под закрила на Закона за културното наследство и всякаква немеса – ремонт, реконструкция, преустройство и възстановяване, можело да се извършва само след предварително съгласуване със съответните институции.

Обвиняемата Вероника Иванова знаела, че сградата е под закрила на специалното законодателство.  Първоначалната идея била постройката да се реставрира, да се дострои и да се продаде. През 2018 г. от фирмата била потърсена професионална помощ от архитект и бил изготвен проект за реконструкция.  Проектът включвал запазване на фасадата с декоративните пластики и допълване на изчезнали фрагменти, видими в архивни документи.

По отношение на внесения проект, имало положително становище от НИНКН, след което той бил съгласуван с Министерството на културата.  Въз основа на него, през м. март 2019 г., главният архитект на район „Централен“,  издал разрешение за ремонт, възстановяване и и реконструкция на съществуващата сграда, но не и за срутването й. Въпреки това, на 5 юни 2019 г. обвиняемата, отклонявайки се от обхвата на разрешението за строеж, се свързала със строителна фирма,  за да изпрати багер в имота на „Гладстон“ №12. Вероника Иванова обяснила на собственика, че машината трябва да събори парче от едната стена. Когато той си тръгнал, обвиняемата Вероника наредила на багериста да събори и другите две стени, което било сторено. На другия ден тя извикала транспорт за извозване на отпадъците.

Междувременно започнало разследване на причините постройката да бъде съборена, наместо реконструирана и възстановена. По делото са били разпитани свидетели, назначени са били и са били приобщени заключенията на строителни експертизи, според които състоянието на сградата е било задоволително и атмосферните условия не са довели до повреди. Било е установено, че действията по премахване на постройката не са били съгласувани и одобрени от Министерството на културата, като са били реализирани в нарушение на изричните процедури на специалното законодателство – Закона за културното наследство.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в извършването на което Вероника Иванова е обвинена, е лишаване от свобода до пет години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание по делото.

 

Споделете ни във:

3 коментара за “Вероника Иванова отива на съд за съборената къща на Куцоглу до Общината

  1. (2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При унищожаване на недвижима културна ценност поради неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 лицата по ал. 1 са длъжни да я възстановят в същия вид – с оригиналните обемно-пространствени параметри и архитектурни и художествени характеристики. Срокът за възстановяване се определя от министъра на културата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.