Над 94 % от кандидатстващите в I-ви клас са класирани по първо желание

Актуално Градът Новини
първи клас

В Пловдив 70 на 100 от родителите избират училище в района на адресната регистрация на детето

Некласирани са 177 деца. За 141 от тях родителите са избрали само едно единствено желание

Ясни са резултатите от първото класиране за прием за 2022/2023 учебна година, което се проведе днес. 94,2% от класираните 2955 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3132 деца (с 50 повече от предходната година), като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те общински училища в града. От общия брой на обявените 3420 свободни места все още не са заети 465.

За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 63% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (69,9 % от класираните) избраха училище, в района на което е адресната регистрация на детето, 4%  избраха училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и над 26% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

Некласирани са 177 деца, за 141 от които родителите са избрали само едно единствено желание. При по-голяма част от некласираните (157 от всички 177) желанието не е училището в района, на което е регистрирано детето. Сред некласираните 177 деца има 17, които нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 50 деца с адрес извън града.

В срок до 10 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 17 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, както и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 15 юни 2022 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 14 юни 2022 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За шеста поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас. Повече информация можете да намерите на: https://priem.plovdiv.bg/

Източник: Пресцентър на Община Пловдив

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.