АктуалноБългарияВластГласовеМненияНовиниПод лупа

Кметът на Родопи се среща с енергийния министър за кариерите в Белащица

Министър Андрей Живков изрази подкрепа и обеща да инициира нова среща, която ще бъде съвместна между двете министерства –на енергетиката и на околната среда и водите

Павел Михайлов: „Възобновяваето и извършването на кариерни дейности в село Белащица, както и отдаването на нови концесионни площи в района е недопустимо, съгласно изготвения План за интегрирано развитие със срок на действие в следващите седем години.”

Спиране на дейността за добив на инертни материали и окончателно решение на проблема с кариерите над село Белащица поиска кметът на община „Родопи” Павел Михайлов на срещна със служебния министър на енергетиката Андрей Живков.

По време на разговора Михайлов изложи мотивите на община „Родопи” и се обяви против всички инвестиционни намерения на настоящи и бъдещи инвеститори за удължаване на срока на концесионните договори или увеличаване на концесионната площ на територията на село Белащица.

Кметът посочи, че един от основните проблеми на общината е именно добивът на инертни материали над  селото, което оказва негативното въздействие  заради високото ниво на фини прахови частици във въздуха, замърсяването и шума. Като основен мотив в позицията си Общината изтъква факта, че бъдещите планове за развитие включват превръщането на „Родопи” в зелен жилищен район в близост до Пловдив. Заради географското си положение община „Родопи” притежава туристически ресурси, които дават възможност за развитие на различни видове туризъм и привличане на инвестиции.

Възобновяваето и извършването на кариерни дейности в село Белащица, както и отдаването на нови концесионни площи в района е недопустимо, съгласно изготвения План за интегрирано развитие със срок на действие в следващите седем години. През последните години община „Родопи” се утвърди в привлекателен център за жилищно строителство , туризъм и развит земеделски район. Считам, че  дейности по добив на инертни материали ще повлияят негативно върху поминъка на населението, ще отблъснат инвеститори и ще повлияят на развитието на общината, а оттам – и върху приходите в бюджета”, коментира по време на срещата  кметът.

Михайлов обясни, че кариерите са източник на непрекъснато замърсяване и запрашаване на въздуха. В същото време само за миналата година населението, намиращо се в непосредствена близост, в Белащица и съседните Марково и Брестник, се е увеличило с над 1300 души.

Големите ни опасения, свързани с кариерите са и намиращите се в близост до тях три каптажа, които ще се използват за водоснабдяването на селото. Взривните дейности и намеренията за разширяване на концесионните площи могат да доведат до пълна загуба на вода от тези източници”, каза още кметът на общината.

Министър Андрей Живков изрази подкрепа и обеща да инициира нова среща, която ще бъде съвместна между двете министерства –на енергетиката и на околната среда и водите. На нея ще бъдат поканени представители на община „Родопи” и на Инициативния комитет “Стоп на кариерата в Белащица“.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина