АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеКултураНовини

Капана посреща 2022 година с над 600 активни локации

Капана посреща 2022 година с над 600 активни локации. Пет години след първия базисен анализ на бизнесите в квартала на творческите индустрии, фондация „Пловдив 2019“ прави количествен обзор на един от най-живите и обичани градски зони.

Кварталът със заплетени отсечки и примамливи фасади се състои от 23 улици, от тях 12 са изцяло пешеходни, 7 са смесени, а 4 са изцяло с автомобилен достъп.

Съгласно кадастралната карта на квартала и спрямо теренната работа на територията на Капана са преброени общо 334 сгради, като от тях 17 са изцяло жилищни, 175 имат смесени функции, а 142 имат изцяло публични (нежилищни) функции.

606 е общият брой на активните локации в Капана. От тях 179 отговарят на класификацията творчески индустрии.

В квартала има 24 галерии, 11 клубни музикални пространства. Ресторантите и обектите за бързо хранене са 45, а кафенета/сладкарници/барове – 64.

Общите търговски обекти, представящи нетворчески индустрии са 315.

83 са нефункциониращите в момента на преброяването обекта – някои от тях са в процес на ремонт или строеж, други търсят наематели или продавачи, а трети са изоставени. 33 са пространствата, и на първи и на горни етажи, които се използват като сервизни или складови помещения в услуга на бизнесите.

В настоящия мапинг на обектите в Капана, осъществен през ноември 2021 г., са преброени всички вътрешни и основни улици и базисен сграден фонд в квартала, без да бъдат броени периферните улици, оформящи „външните граници“ на квартала и в описа не се включени обектите с входове откъм ул. Райко Даскалов, бул. 6-ти септември и бул. Цар Борис III Обединител.

Богатото и важно наследство на титлата Европейска столица на културата – Пловдив 2019 има много измерения за града и развитието на Капана е едно от тях.

Пълен опис и детайли могат да бъдат намерени на страница: visitkapana.bg и тук .

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина