Кандидат-студенти съдят Медицинския университет в Пловдив

Актуално Гласове Новини Темида

За това, че университетът допуска съмнение за корупционна схема и предварително изнасяне на верните отговори на тестовете

Те оспорват дадения от ВУЗ-а за верен отговор на един от въпросите на изпита по химия и посочват противоречие в решенията на изпитната комисия 

Според правилата на МУ оценката от изпита е окончателна и не подлежи на оспорване

Адв. Лидия Димитрова: Клиентите ми желаят да предявят и иск за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес и влошено общо психо-емоционално състояние, причинено от комисията

Група младежи, които са се явили на първи юли на кандидат-студентски изпит по биология и химия в Медицински университет-Пловдив, са наели адвокат и сезират Прокуратурата за решения на изпитната комисия. Сигналът до редакцията на Под тепето пристигна от адвокатска кантора във Варна.

Кандидат- студентите се представляват от адвокат Лидия Димитрова. По думите ѝ има явна злоупотреба с техните права.

„Клиентите ми желаят да предявят и иск за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес и влошено общо психо-емоционално състояние, причинено вследствие на кандидат-студентската комисия /КСК/“,уточни тя.

Вижте казуса изложен подробно: „След публикуване на верните отговори от изпита по Химия, обаче, се установява несъответсвтвие в отговора на една от отворените задачи, а именно задача № 3, в която се търси структурната формула на съединие и неговите производни, като е необходимо да се изразят и химичните реакции по зададените критерии, да бъдат дадени номенклатурни или тривиални названия на получените продукти и необходимите обяснения за протичащите процеси. Като отговор на посочените условия, изпитната комисия споделя мнението, че на горепосочената задача, решението следва да бъде по следния начин: ,,реакцията е електрофилна заместителна и се получават два изомера о- и р-, тъй като въглеводородният остатък е активиращ о- и р- ориентант (ориентант от 1-ви род). Щом проявявя геометрична изомерия следва, че съединението притежава двойна връзка и различни заместители при въглеродните атоми, между които е образувана. Възможни са два изомера.“ Именно заради това, след проверка на отговорите на изпита, част от кандидат – студентите се усъмняват в изписаното и откриват сериозни несъответствия в изнесеното решение, в следствие на това се е наложило да се допитат и до други специалисти в тази сфера, като същите са на мнение, че решението, вместо цитираното по-горе, следва да бъде изразено в следния вид: ,,Основен е продукта на мета заместване, т.е. m-нитро -3-фенилпропенова киселина.“ На следващо място, представеното решение на комисията е неправилно, т.к. не е спазено и отчетено, че: ,,пи, пи –спрежението между двойната С=С връзка и двойната С=О връзка в карбоксилната група ,както и електронните ефекти на –СООН групата които са отрицателни ( -I -M ).

В резултат при третия въглероден атом възниква частичен положителен заряд, изтеглен в електронна плътност от ядрото, което се дезактивира. При разписване на граничните структури на сигма комплексите е повече от ясно,че орто заместения сигма комплекс е енергетично неизгоден, тъй като има цял положителен заряд и значителен частичен положителен при два съседни въглеродни атома. Поради това енергетично по – изгодно е заместване на мета място и групата свързана с ароматното ядро в случая е дезактивиращ ориентант II-род. Счита се, че основен продукт на нитриране е mнитро -3-фенилпропенова киселина.

Открива се противоречие и в решенията на изпитната комисия, като например ,,при присъединявана на HBr e посочен продукт 3-бромо-3-фенилпропанова киселина, вярно е и означава, че комисията наистина определя, че при третия въглероден атом има частичен положителен заряд щом там е свързан бромния атом.“

Ето защо, липсва логика при нитрирането, като не е спазено разпределението на електронната плътност.“

Като доказателство за направените твърдения е важно да се спомене, че предложението на пререшената задачата е представено от многократно награждаван учител по химия, чийто ученици са видни лауреати и носители на множество медали от национални и международни престижни състезания и олимпиади, както и на още няколко преподавателя по химия, които подготвят кандидатстуденти.

Същите потвърдиха, че посоченият като верен отговор на задачата по Химия не е приложим, по отношение на кандидатстуденти. Това е така, защото в литературата, която самият университет е посочил за подготовка на кандидатите липсва подобен пример.

Допитах се и до други медицински педагози и преподаватели, които смятат, че част от задачи не са в съответствие с учебната, разказа адв. Лидия Димитрова.

Според специалистите, които ежегодно и успешно подготвят кандидат-студенти, въпросът е некоректно зададен.

Резултатите от първо класиране се очаква да станат ясни до 12 юли.

В случай, че се приеме за верен, посоченият от изпитната комисия отговор, то повече от 80% от решилите задачата кандидати, които са направили заместването на m-позиция, ще бъдат ощетени с една единица от оценката си, а голяма част от тях ще направи и неконкурентно способни.

Отделно от това, но не на последно място, считам, че с така посоченото решение на задачата, университетът допуска съмнение за корупционна схема и предварително изнасяне на верните отговори на тестовете.

До този извод се достига, т.к. самият университет е посочил на кандидатите литература, по която същите да се подготвят. Предвид факта, че във въпросната, посочена литература, литература липсва подобен пример /за о- и рориентацията в ядрото/, както и факта, че в програмата за средно образование това не се изучава с часовете по Химия, то крайният извод, какъвто и да е той, води до съмнения за некоректност и подвеждане, спрямо кандидатите.

В сигналът се съобщава още, че по време на изпита, на кандидат – студентите НЕ е било осигурено и разрешено ползването на допълнителни листове за разписване на представените задачи, както и темите по Биология, а е следвало да ползват единствено представените им такива, което може да се тълкува като целенасочено преграждане от ВУЗ, за отличното представяне на бъдещите студенти.

Същевременно кандидатите заплащат немалки такси за явяване на изпит, което предполага правото им да получат няколко допълнителни листа, на които да покажат знанията си.

Младежите свидетелстват още, че поведението на квесторите е било просто абсурдно.

„Според правилата на МУ-гр. Пловдив, оценката от изпита е окончателна и не подлежи на оспорване, ВИЕ медиите сте онези, които може да помогнете на повече от 1500 кандидат-студенти да получат равен шанс за прием в желаната от тях специалност, с онези, които предварително са знаели отговорите на изпитите. Това може да се случи, чрез разгласяване на случилото се, за да може информацията да достигне скоростно до управата на университета и да се предприемат мерки, с които тази злоупотреба да бъде прекратена“, коментира адвокат Лидия Димитрова.

Още по темата: Студенти от МУ-Пловдив: Университетът трябва да бъде управляван не като БАН, а като място за изучаване на медицина!

Споделете ни във:

1 thought on “Кандидат-студенти съдят Медицинския университет в Пловдив

  1. Тоя скапан институт бълва само пишман лекари.Най добре да го закрият завинаги.Корупция и корумпирани лекари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.