АктуалноБългарияВластГласовеМненияНовиниПод лупа

Нередности в документацията на В и К Пловдив по обществената поръчка за Брестовица

Дружеството е сключило договорите с избраните предварително изпълнители без одобрението на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

Отказът от финансиране категорично не е политически ход, се казва в позиция на областния управител на област Пловдив – Ангел Стоев, във връзка със замърсяването с манган на питейната вода в Брестовица

От кабинета на областният управител, назначен от служебното правителство, разпостраниха негова позиция по казуса със замърсяването с манган на питейната вода в Брестовица

От съобщението става ясно, че има нередности в документацията на В и К Пловдив по обществената поръчка за Брестовица и дружеството е сключило договорите с избраните предварително изпълнители без одобрението на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Това е една от причините да няма осигурено финансиране за проекта.

Ето пълният текст на позицията на областния управител на област Пловдив – Ангел Стоев по казуса:

 

“Във връзка с изключителната важност на общественозначимия казус с питейната вода на Брестовица и разгърналата се широка дискусия, касаеща положението на хората от засегнатия регион и отговорността на обществени институции и ведомства, искам да посоча категоричните факти до момента.

На изисканата от мен, в качеството ми на областен управител, информация относно обстоятелствата, свързани с проведените обществени поръчки и финансирането им, от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив изпратиха отговор, от който става ясно, че проведените процедури са извършени без предварителна покана за участие, както и че финансиране за тях не е осигурено, но и не са постъпили официални основания за отказ за осигуряване средства за финансиране.

Изпратих писмо до изпълнителен директор и до председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ с искане да ми бъде предоставено копие на протокол, съдържащ взети решения и мотиви по повод финансиране на представения от ВиК – Пловдив проект за цялостна реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на нова водоснабдителна система на село Брестовица.

От протокола на заседанието на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД на 16.04.2021 г.  става ясно, че отказът от финансиране категорично не е политически ход, а обективно мотивирано решение за защита на публичния интерес. Припомням, че служебното правителство начело с г-н Стефан Янев встъпи в длъжност на 12.05.2021 г.

В протокола са изложени следните мотиви: 1. ВиК Пловдив е сключил договорите с избраните предварително изпълнители без одобрението на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. 2. Проведените обществени поръчки от ВиК Пловдив не съответстват на становището на Агенцията за обществени поръчки, което поставя под съмнение законосъобразността им. 3. Липсва информация за начина, по който е извършен подборът на участниците и на какви критерии е следвало да отговарят същите. Надзорният съвет посочва, че избраният за изпълнител няма необходимия опит в изграждане на ВиК инфраструктура. 4. Сключените договори не са обезпечени с гаранции за добро изпълнение. 5. Компрометирана е Техническата спецификация, тъй като същата съдържа неприсъщи за предмета на поръчките дейности.

В заключение Надзорният съвет подкрепя усилията за трайно решаване на проблема със замърсяването на водата в с. Брестовица, но за целта ВиК Пловдив, под прекия контрол на Управителния съвет, следва да извърши необходимите и законосъобразни действия – избор на подходящо техническо решение за елиминиране източника на замърсяване, изготвяне на законосъобразна Техническа спецификация и гарантиране на законосъобразно проведена обществена поръчка при спазване на разпоредбите на ЗОП, включително при избора на вида на процедурата.

Проблемът с чистотата на водата в Брестовица продължава и към настоящия момент, независимо от изградените нови сондажи. От чешмите на жителите на селата Брестовица и Кадиево продължава да тече негодна за употреба вода. На 12 и 13 юни 2021 г. отново са регистрирани аварии.

В Областна администрация Пловдив има постъпила подписка от Гражданско сдружение „Живот за Брестовица“ и Инициативен комитет „Кадиево“ със събрани над 1000 подписа с искане на оставката и търсенето на съдебна отговорност на целия ръководен екип на ВиК Пловдив, както и за отстраняването на ръководствата на РЗИ Пловдив, на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, за отстраняване на главния архитект на Община „Родопи“ и срещу цената на водата.

Считам, че решаването на този тежък проблем трябва да бъде приоритет, около който да се търси обединение, тъй като касае висша ценност – здравето на хората. Затова инициирам обща среща с Гражданско сдружение „Живот за Брестовица“, Инициативен комитет „Кадиево“, кмета на Община „Родопи“, ръководството на ВиК Пловдив и представител на „ВиК холдинг“ на 16.06.2021 г., сряда, от 14:00 ч. в конферентната зала на Областната администрация.”

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина