Право на отговор от името на зам.-кмета Георги Титюков

Актуално Гласове Градът Новини Под лупа

По повод публикация на Под тепето за свършеното по проекта за ремонт и реставрация на сградата на първото пловдивско сиропиталище с европейски средства от Община Пловдив изпратиха право на оговор от името на ръководителя на въпросния проект – бившият ресорен зам.-кмет Георги Титюков, който в момента отговаря за спорта и младежките дейности. Публикуваме без редакторска намеса:

   “УВАЖАЕМА Г-ЖО ГРОЗДАНОВА,

Във Ваша статия: „Вижте как е „възстановена“ сграда – паметник на културата с европейски пари (ГАЛЕРИЯ)“, много от изнесената информация не е коректна и не отговаря на действителността, поради което държа да Ви уведомя, че на територията на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“ се изпълняват няколко проекта:

  1. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства в аутистичния спектър – нова едноетажна сграда.

На 05.11.2019 г. официално е стартирало изграждане на обекта. Към настоящия момент на място е изпълнен масов изкоп и монолитни стомано-бетонови фундаменти, след което е изпълнен обратен насип (цитираното от Вас заравняване на терена), за което прилагаме снимков материал (приложение снимки 1,2,3 и 4).

Върху излетите фундаменти ще бъде изградена самата сграда.

Следва да отбележим, че този проект се финансира изцяло от бюджета на Община Пловдив, а не по оперативна програма, както сте написали в статията;

    2. Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Центърът се помещава на първия етаж от основната сграда. В момента се оборудва и обзавежда, след извършен ремонт.

  1. Цитираният от Вас проект по ОП „Региони в растеж“ касае единствено ремонта и реконструкцията на едноетажната сграда в двора на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“, която е паметник на културата от местно значение.

Не отговаря на истината твърдението, че проектът за въпросната сграда паметник на културата е съгласуван с НИНКН и Министерството на културата преди подписването на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ с ОП „Региони в растеж – 29.01.2018 г.

Първо е проведена открита процедура по реда на ЗОП, след което избраният изпълнител е изготвил проект по всички части (архитектура, конструкции, ВиК, Ел. и т.н), като проектът е внесен в НИНКН с наш изх. №19-МН-136 от 14.03.2019 г. Съгласуването е приключило с положително становище, получено в община Пловдив с вх. №19-МН-136/1 от 09 август 2019 г.

Уверяваме Ви, че през този период от 5 месеца от Община Пловдив сме направили всичко възможно – срещи и позвънявания в НИНКН, както и в Министерство на културата, включително и кореспонденция за съдействие със зам.-министър на Културата и Министъра на Труда и социалната политика по онова време, с цел ускоряване на процедурата по съгласуване.

Длъжни сме да Ви уведомим, че срокът за изпълнение на проекта BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“е УДЪЛЖЕН от управляващия орган – МРРБ, до 24 юни 2020 г., за което Ви прилагаме писмо с вх. № 17МН257/13 от 07.01.2020 г. ( приложение писмо от МРРБ- 3 страници)

Също така не отговаря на истината, че от Община Пловдив сте получили уклончиви обяснения, а много точно Ви беше дадена съвсем коректна информация за удължения срок за приключване на проекта по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на три нови социални услуги – Център за обществена подкрепа за деца и семейства, Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и подкрепа за техните семейства.

Според нас, в случай че не се бяхме преборили да запазим предназначението на сградите и не бяхме спечелили проекта за безвъзмездно финансиране с европейски средства, същата сграда – паметник на културата, дълго време щеше да стои призрачна и неизползваема.

В заключение искаме да информираме Вашите многобройни читатели, че благодарения на усилията на Община Пловдив, в града е изградена една от най-добре развитите социални инфраструктури в България, която ежедневно подкрепя нуждаещите се жители на град Пловдив.

Приложение:

  • писмо от МРРБ- 3 страници
  • снимки 1,2,3 и 4

С най- добри пожелания,

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ

ЗАМ.-КМЕТ СМД

Община Пловдив”

Вижте как е „възстановена“ сграда – паметник на културата с европейски пари (ГАЛЕРИЯ)

П.П.Позиция на редакцията:

Първо – на журналистическите ни въпроси, зададени на място, бе отговорено без никаква фактология.

Второ – до ден днешен се чудим каква е причината нищо там да не е направено за период от две години, след толкова интервюта, пресконференции и символични първи копки и т.н.

Трето – очевидно е, че документацията от НИНКН е излязла още миналото лято, а единственото направено по сградата – паметник на културата от местно значение, е да се махне покрива преди десетина-двадесет дни.

Четвърто – подчертаваме, че става дума за безстопанственост, защото засега е очевидно, че документално няма установено закононарушение.

Пето – резонно е да си задаваме въпроса как този проект ще бъде приключен до новата дата на удължения му срок, след като до тогава остават 4 месеца.

Шесто – задаваме тези въпроси, защото ни интересува опазването на културно-историческо наследство.

Очаквайте продължение по темата.

Споделете ни във:

1 коментар за “Право на отговор от името на зам.-кмета Георги Титюков

  1. Под тепето, не удряте където трябва. Вижте имотите на тютюка и бидона и ще останете потресени. Къщата на бидона в Белащица е Версай в буквалния смисъл на думата.По-луксозна е в пъти от тези на Чомака и маминиЯ и ЗИКО.Просто се разкарайте до Белащица и ще се шокирате за какво лапане става въпрос.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.