АктуалноИзпод тепетоМненияНовини

Ако дрон предава над 80 J кинетична енергия при сблъсък с човек, трябва да се регистрира

Европа прие регламент за дроновете

Новите правила излагат основните принципи за гарантиране на безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни

Безпилотните въздухоплавателни апарати, известни още като дронове, представляват бързо развиващ се сектор във въздухоплаването с голям потенциал за създаване на нови работни места и икономически растеж. Затова ЕС прие регламент за безопасното интегриране на дистанционно управляваните дронове в европейското въздушно пространство. Регламентът установява общи правила за безопасността на гражданското въздухоплаване и преразглежда мандата за Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), като заменя законодателната рамка от 2008 г. Един от примерите за новите правила е свързан с прага за регистрация за операторите на дронове: ако техните дронове могат да предават повече от 80 джаула кинетична енергия при сблъсък с човек, те трябва да се регистрират.

Защо е необходимо това?

Въпреки че някои дронове са тежки и бързи като самолет, те могат да бъдат под формата и на много малки електрически „играчки“, които са широко достъпни за потребителите. След 2008 г. по-малките дронове създаваха регулаторни проблеми за ЕС, чиято компетентност беше ограничена до безпилотните летателни апарати с тегло над 150 килограма. В рамките на ЕС използването на по-леките дронове беше регламентирано единствено с разнородни и фрагментирани национални правила за безопасност. Освен това основните предпазни мерки не се прилагаха по последователен начин. Необходимо беше също правилата относно въздухоплаването да бъдат реформирани, тъй като въздушният трафик в ЕС се очаква да нарасне с около 50% през следващите 20 години. Европейската комисия предвижда, че до 2035 г. европейският сектор в сферата на дроновете:

– пряко ще осигурява заетост за повече от 100 000 души;

– ще има икономическо въздействие, надхвърлящо 10 милиарда евро годишно, главно в сферата на услугите.

С увеличеното използване на дронове, нуждата от постигане на баланс между предимствата и предизвикателствата, свързани с това, също ще се засилва. Използването на дронове може да породи отговорности по отношение на защитата на данни, неприкосновеността на личния живот, шума и емисиите на CO2.

Изисквания

Новите правила излагат основните принципи за гарантиране на безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Те също така целят намаляване на бюрокрацията и насърчаване на иновациите. Те следва да бъдат подробно определени от ЕК с помощта на ЕААБ въз основа на приетия регламент. Очакванията са това да внесе правна сигурност в един отрасъл, който обединява голям брой малки, средни и стартиращи предприятия. По отношение на безопасността регламентът въвежда подход, основан на риска и експлоатационните резултати. Това означава, че в него са отчетени различните рискове в отделните сектори на гражданското въздухоплаване. Например, хеликоптерите или леките спортни въздухоплавателни апарати подлежат на по-прости и по-евтини процедури за одобряване в сравнение с търговските въздухоплавателни средства.

Източник: Активни потребители

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Доводим до Вашего сведения , что на Ваш банковский счет сделали перечисление на сумму 19139р Подробности по адресу www.millersfamily.com/69payout# каза:

    Hi, is it rite to only study from textbooks not to pay a visit world wide web for latest updates, what you say guys?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина