АОБР: Не е известна цената на природния газ за юли

Живот Новини
Бюджет
Под Тепето

Доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена

 

От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразиха протест срещу липсата на информация за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022г. Позицията е адресирана до Александър Николов – министър на енергетиката, Людмил Йоцов – изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД и Станислав Тодоров – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Ето цялото становище, което можете да видите и на сайта на АОБР:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Понастоящем нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на „Булгаргаз“ ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г.

Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ.

За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ. Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало „Булгаргаз“ ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система, следователно – да може да формира доставна цена. 

Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в страната. Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената. 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.