ЖивотЗабавлениеНовини

Повече млади преподаватели ще участват в управлението на висшите училища

След приемането на мораториума над разкриването на нови висши учебни заведения да бъде изработена карта на мрежата на висшето образование в страната. В нея ще бъдат определени професионалните направления, необходими за съответните региони. Това предложи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заседанието на Съвета на ректорите в  Университета по хранителни технологии в Пловдив. Заседанието се проведе в дните, в които пловдивското висше учебно заведение отбелязва своя 65-годишен юбилей. Преди началото му кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и областният управител Здравко Димитров приветстваха участниците, като подчертаха значимостта на факта, че Съветът на ректорите се провежда в престижно висше училище, каквото е Университетът по хранителни технологии.

На заседанието бяха обсъдени предстоящите промени в Закона за висшето образование, свързани с акредитацията и управлението на висшите училища, както и възможността за придобиване статут на научноизследователски университети.

Промените в закона предвиждат възлагане на по-големи правомощия на ректорите чрез договори за управление, сключени с министъра. Красимир Вълчев посочи, че така ректорите ще имат по-голяма отговорност за изпълнение на стратегическите задачи за развитието на съответното училище. Те ще имат възможност да преструктурират приема към професионални направления, в които то е по-силно. Така те ще са по-отговорни към интересите на обществото, а не единствено пред академичния състав.

Друга промяна предвижда увеличаване на квотата на младите преподаватели (асистенти и главни асистенти) – една четвърт, в състава на Общото събрание на висшето училище и другите органи на управление.

Младите преподаватели искат в по-голяма степен да бъдат ангажирани в управлението, те ще са по-дълго във висшето училище, посочи министър Вълчев.

Опростяване на институционалната акредитация на висшите училища, оценяване на отделните професионални направления по едно и също време за всички училища, е другата промяна в закона. Идеята е да има съпоставимост и по този начин да се направи класация на висшите училища за всяко от професионалните направления. Промени в закона ще позволят оценяването при програмната акредитация и при проекти за откриване и преобразуване на факултети, филиали и колежи в структурата на училищата да става по по-ясно формулирани, измерими и диференцирани критерии.

Пред ректорите министър Вълчев обяви, че предложенията на работната група за промени в закона ще бъдат подложени на широко обсъждане.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина