ЖивотЗабавлениеКриминалеНовини

Облак прах се носи над главния път Пловдив – Пазарджик

Екоинспекцията установи рецидив на нерегламентирано замърсяване

Източникът е площадката на ПИМК за обработка на инертен материал, не са изпълнени дадените предписания

От базата излизали натоварени камиони без платнища, казусът е предаден на ДАИ и КАТ

РИОСВ – Пловдив извърши незабавна проверка след получен сигнал за запрашаване на Пазарджишко шосе от дейността на площадка за обработка на кариерен материал. На място експертите установяват запрашаване в района на обекта, а на главния път – на 7 км от Пловдив за Пазарджик, е образуван облак от прах. За констатираните нарушения екоинспекторите дават предписания за предприемане на мерки, свързани с почистване на площадката  и оросяване с цел недопускане на неорганизирано емитиране на прах в атмосферата и преустановяване извозването на натрошения материал, до създаване на необходимите условия. Срокът за изпълнението е незабавен.

При последващ контрол експертите установяват, че площадката на обекта не е почистена от отложения прах, не е извършено оросяване. Извозването на натрошения инертен материал продължава. В резултат на движението на транспортните средства се емитира неорганизирано прах в атмосферата.

Заради непоставянето на платнища на камионите при извозване на инертния материал са уведомени Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и КАТ, за да предприемат мерки съобразно тяхната компетентност.

За установените нарушения от РИОСВ – Пловдив ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в екологичното законодателство.

Снимката е илюстративна: авт. fb група „Стоп на кариерата в Белащица“

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина