От Общината приканят пловдивчани да си платят данъците

Власт Градът Новини
община пловдив

Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината

Община Пловдив напомня, че наближава  01.11.2021 г., когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                           АДРЕС                                                                            РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                 ул. „Радецки” №18А                                                               08.00 ч. – 17.30

„ЮЖЕН”                            бул.”Македония” №73А                                                         08.30 ч. – 16.30

„СЕВЕРЕН”                       бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                           08.30 ч. – 16.30

„ЗАПАДЕН”                      ул.”Вечерница”№ 1А                                                               08.30 ч. – 16.30

„ИЗТОЧЕН”                      бул.”Шести септември” № 274                                            08.30 ч. – 16.30

„ТРАКИЯ”                          бул.”Освобождение” № 63                                                    08.30 ч. – 17.00

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                                  442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                                   442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                                  442300

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

На касите на Easypay и по интернет, чрез системата ePay, на интернет страница www.epay.bg;

На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници „Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;

По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg.

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони: Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.