Съветниците от Демократична България с 18 въпроса до кмета, свързани с въздуха в Пловдив

Власт Гласове Градът Зелен град Новини Политика

Планирано ли е монтиране на допълнителни автоматични измервателни станции за атмосферен въздух в периода от 2020 до2023 г., питат те

Общинските съветници от Демократична България депозираха питане към кмета Здравко Димитров с 18 въпроса, свързани с въздуха в Пловдив. От щаба на политическото обединение подчертават, че кризата с опасното замърсяване на въздуха в Пловдив е актуална и днес, но извършените действия от Община Пловдив, за борбата й с мръсния въздух, като превенция и грижата за здравето на пловдивчани, остават неясни. Съветниците считат, че предвид високите нива на замърсеност на въздуха и последователната политика на администрацията по неглижиране на този проблем, е от ключова важност пловдивчани да разберат отговорите на следните въпроси:

1. За календарните 2018 г. и 2019 г. отчетена ли е промяна в показателите от  инвентаризацията на емисиите на замърсители на атмосферния въздух в гр. Пловдив спрямо предходни години (2015г., 2016г., 2017г.)?

2. Каква е промяната на емисиите В Пловдив на  ФПЧ10 и ФПЧ2, 5 в периода 01.10.2018г. – 01.04.2019г. спрямо същите отоплителни периоди на 2016-2017г. и 2017-2018г.?

3. За периода 01.01.2014 – 31.12.2019г., каква е динамиката на показателите на заболеваемост и болестност за  “Астма“ (МКБ10)J45.1, J46 и “Бронхит хроничен неуточнен обструктивен”                           (МКБ10)J42, на групите лица от 0-7 и 7-14 години в Пловдив?

4. На каква сума възлизат заплатените средства от общинския бюджет за календарната 2019 г. за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив и какви конкретни мерки са реализирани за 2019г.?

5. На каква сума възлизат привлечените от Община Пловдив средства за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за 2019 г.? Има ли привлечени средства по програми и проекти, които не се финансират от фондове на ЕС и ЕИП?

6. Какви мерки са прилагани в дните с концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 над позволените средноденонощни стойности по смисъла на приложение № 5 към чл. 9 от Наредба № 12/15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух?

7. Колко и кои от поставените цели според Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. (Програмата 2018-2023 г.) са изпълнени до 31.12.2019?

8. Извършени ли са анкети с жители на гр. Пловдив и анализ за оценяване на приложените до момента мерки от Община Пловдив за изпълнение на Програмата 2018-2023 г.? Ако да, къде са публикувани резултатите от анкетите и анализите?

9. При превишаване допустимите норми на замърсяване на въздуха как се информират жителите на гр. Пловдив за необходимостта от прилагане на действия за превенция на здравето?

10.Колко и на кои места/адреси/ на територията на община Пловдив  са разположени електронни табла, за представяне в реално време  на резултатите от  данните на междуведомствената система за мониторинг за замърсяване на въздуха?

11.На какъв етап са обявените  през 2018г. предпроектни проучвания за броя домакинства и нагласите на населението, ползващо дърва и въглища, във връзка с възможностите за подмяна на индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, проект „ Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран със  средства от ОП „Околна среда“2014-2020?

12.Какъв е броя на подадени заявления от жителите на гр. Пловдив до 31.12.2019г. за подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво по същия проект?

13. По какви критерии  и сценарии ще се извърши плануваната подмяна на уредите за битово отопление на твърдо гориво на одобрените домакинства ?

14. На какви критерии за екодизайн по смисъла на Директива 2009/125/ЕО за изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, следва да отговарят отоплителни устройства, които ще се закупят от Община Пловдив?

15. Планирано ли е монтиране на допълнителни автоматични измервателни станции за атмосферен въздух в гр. Пловдив в периода от 2020 до2023 г.?

16.Планирано ли е създаване в Пловдив на зони с ниски емисии на вредни вещества или зони с ограничение на употребата на определени видове горива или определени видове уреди за отопление в същия период?

17. Предвидени ли са мерки за намаляване замърсяването на въздуха в Генералния план за организация на движението в Пловдив и ако да, какви са те конкретно?

18. По какви разписани  критериии и  показатели  Община Пловдив осъществява контрол и приема за реално и качествено извършването на   услугите “машинно метене” и “машинно миене” на уличната мрежа”?

 

Споделете ни във:

7 коментара за “Съветниците от Демократична България с 18 въпроса до кмета, свързани с въздуха в Пловдив

  1. сега имаме предмилионна треска за злато, само да чопнем 12 милки и всичко ще се оправи отсамосебеси! каза:

    Тези въпроси са за нормални хора,съвестни управленци, ерудирани , специалисти, професионалисти…нищо такова няма в питаните.

  2. Хайде Пловдив. Да шзгоним Здравка и Здравко. Преди да ни заробят и откраднат 120 милиона.

  3. Всички те са въздух под налягане. Това е измислено за крадене на пари. България е с най-чист въздух в Европа. Има изследвания.Но,партиите трябва да измислят начин да крадат пари от гражданите. И екологията е в помощ.

    1. Смях, излезте малко на улицата и подишайте най-чистия въздух в Европа. Напротив, изследванията показват друго – България води класацията на ЕС по смъртност от мръсен въздух с 51,4 на 100 000 души. Може да разгледате и тази карта на Световната Здравна Организация: http://maps.who.int/airpollution/ да се убедите “колко чист” е въздуха тук. Така че пишете откровени лъжи, “пловдивчанино”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.