Улица “Иван Вазов” от край до край: Домът на труда – днешната болница „Св. Мина“

Оригинално сградата на ъгъла на „Иван Вазов“ и колелото на гарата е строена за Дом на труда в края на 30-те на миналия век, но в последствие става болница