Набират предложения за членове на комисиите за присъждане на Награди „Пловдив“

Култура

 Срокът е до 30 март

И през настоящата година предстои да започне набирането на предложения за удостояване с традиционната Награда “Пловдив” на творци и колективи за ярки постижения в културния живот на града, реализирани през предходната 2017 година. В тази връзка и съгласно утвърдения Статут на Награди „Пловдив“, със заповед на Кмета на Община Пловдив инж.Иван Тотев ежегодно се назначават осем специализирани комисии за присъждане на наградите в разделите: „Художествена литература“, „Художествен превод“, „Журналистика“, „Архитектура“, „Музика“, „Театър“, „Изобразително изкуство“, „Аудио визуални изкуства, фотография  и операторско майсторство“. Постъпилите предложения в разделите „Произведение на изкуството, предназначено за деца” и „Културно наследство и съхраняване на паметта“ се разглеждат от всички комисии.

Съставът на комисиите се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата. (Чл.15.)

В тази връзка Дирекция „Култура и културно наследство“ на Община Пловдив кани всички заинтересовани от гореизброените творчески гилдии и организации да внесат своите предложения  за членове на комисиите.

Важно е да бъдат спазени следните изисквания:

–        Мотивираните предложения за членове на комисиите се подават писмено в деловодството на Община Пловдив (пл.“Ст. Стамболов“№1), с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“, в срок до 17 часа на 30 март 2018 г., петък.

–        Предложените лица се включват в постоянен списък, който при необходимост се актуализира и от който се назначават членове в комисиите в зависимост от постъпилите предложения в отделните раздели.

–        Членовете на комисиите не могат да бъдат вносители на предложения за награждаване с Награди „Пловдив“ .

–        Членовете на комисиите не могат да бъдат предложени за награждаване, нито свързани лица с предложените за награждаване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения. (В тази връзка, преди започване на същинската работа, подписват декларация за липсата на конфликт на интереси.)

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.