Фондация Пловдив 2019 с висока оценка от Брюксел

Арт

Пловдив се развива в правилна посока, коментира 10-членно международно жури

Месец след проведения предварителен мониторинг на Европейската комисия върху работата на Фондация Пловдив 2019, официалният доклад с конкретните препоръки вече е налице. В средата на септември екипът на Фондацията и зам.-кметът и председател на Управителния съвет г-н Стефан Стоянов, представиха постигнатото до момента и цялостната стратегията за развитие на Пловдив като Европейска столица на културата. „Пловдив е на прав път“ беше основният коментар на 10-членното международно жури непосредствено след представянето на екипа. Прогресът, постигнат до тук, е добър за този ранен етап в реализацията на инициативата. 

Специално място в официалния доклад от срещата е отделено на ползите от спечелването на титлата Европейска столица на културата, които вече са видими в града. Журито отбелязва положителните резултати от проекта „Капана – квартал на творческите индустрии“ и инициативата за подобно оживяване на района с Тютюневите складове. Във връзка с нея Фондация „Пловдив 2019“ организира първо обществено обсъждане в края на месец септември и подготвя онлайн платформа, с която да стимулира по-широк обществен ангажимент. 

Членовете на журито предлагат различни примери и програми от други европейски градове, които биха могли да послужат на Пловдив за осъществяването на целите по програмата си. Насърчава „Пловдив 2019“ да разработва партньорства с европейски културни оператори и институции и да осигурява съфинансиране по европейски програми. 

За пълноценното представяне на града като част от културното многообразие на Европа, екипът на Фондацията трябва да продължи усилията си за развитие на българската сцена и да работи в посока приобщаване на българските артисти към международни проекти. Журито окуражава Пловдив 2019 да продължи усилията си в квартал Столипиново, което категорично даде положителна добавена стойност на апликационната книга. Развитието на програмата трябва да запази основната концепция, на базата на която градът беше избран за престижната титла като се насочи към засилване на европейското измерение, участието и интереса на гражданите. 

Важна препоръка е установяване на стабилно управление на фондацията, ангажирана с реализацията на проекта, поне до 2020 г., както и ясно разделение на отговорностите и бюджетите за инфраструктурни проекти и съдържание. По отношение на структурата на Фондацията журито обръща специално внимание на необходимостта от специалисти по европейско финансиране, както и на хора от екипа, които са ангажирани с развитието на капацитет и работата с публики. Като структурни въпроси в доклада са засегнати и особеностите на българското законодателство, особено в частта за разходване на публични средства, като препоръката е да се сравни опита на други подобни законодателства в рамките на Европейския съюз.  В доклада Фондация „Пловдив 2019“ е насочена към активно взаимодействие с туристически организации на местно и национално ниво, с Министерство на външните работи и българските посолства по света, като се стреми да превърне Европейска столица на културата в основен мотив при промотирането на страната ни.

През септември 2016 Европейската комисия ще покани екипа на Пловдив 2019 на първия официален мониторинг, на който ще се представя вече напредъкът по конкретните проекти от програмата на града. 
Първата среща в Брюксел тази година е неофициална и подготвителна. 

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.