И в Техническия университет – филиал Пловдив има много малко незаети места

Новини

Вече са се записали над 90 на сто от студентите от новия випуск инженери

Техническият университет – филиал Пловдив е пред приключване на успешна кандидат-студентска кампания. За учебната 2018/2019 година вече са се записали над 90 на сто от студентите от новия випуск инженери. Общият брой на новите студенти се очаква да достигне 400 бакалаври и 150 магистри.

„На път сме през тази година да изпълним държавната поръчка за прием и обучение на бъдещи инженери. Все още има отделни свободни места по специалностите: „Машиностроителна техника и технологии“, „Машиностроене и уредостроене“, „Мехатроника“, „Транспортна техника и технологии“, „Авиационна техника и технологии“, „Дизайн и печатни комуникации“ и „Индустриално инженерство“ на английски език. Всички места по специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Електроника“, „Автоматика“, „Електротехника“ и „Индустриален мениджмънт“ вече са заети,“ каза проф. д-р Въльо Николов, директор на Техническия университет – филиал Пловдив.

Той коментира две положителни тенденции в сегашната кандидат-студентска кампания. „Студентите от новия випуск са все по-целенасочени при избора си на специалност и при кандидатстване – заявяват само една, две или максимум три специалности, обикновено от дадено професионално направление. За мен това означава, че тези млади хора са много добре ориентирани, идват при нас не само да завършат висше образование, но и да получат знания и умения по конкретната инженерна специалност. И още нещо – балът на голямата част от новите студенти, които постъпват в Техническия университет – филиал Пловдив през последните 3 години нараства, което е предпоставка за тяхното успешно обучение и дипломиране,“ каза проф. Николов.

По думите му тенденцията за нарастващия престиж на инженерните специалности се дължи на все по-голямото търсене на технически специалисти с висше образование, безпроблемната реализация на младите хора, след завършване на обучението във ВУЗ-а и нарастващите стартови заплати, с които те започват кариерата си.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.