70% от местата в ПУ „Паисий Хилендарски“ са запълнени след първо класиране

Новини

До момента има 2204 нови студенти, записването на приетите на второ класиране продължава от 19 до 21 юли

След първо класиране в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са записани 2204 първокурсници, което е 70% от местата за новата академична година. Това съобщи зам.-ректорът на висшето училище проф. д-р Христо Крушков. В сравнение с миналата година има ръст от 7% при приетите на първо класиране. Днес висшето училище обявява второто си класиране, а срокът за записване на приетите по него е от 19 до 21 юли включително.

И през тази година най-голям процент заети места има в направленията от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, като първенството в редовна форма на обучение тази година държи специалността „Право“ – 95,54%, следвана от миналогодишната първа – „Психология“ – редовно, с 85,56%.

При хуманитарните науки запълването на местата е най-забележимо в „Теология“ – 100%, и в бакалавърските филологически специалности – 84,39%. Нацяло са запълнени местата в направленията от област на висше образование „Изкуства“ – „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“, а за „Актьорство за драматичен театър“ изпитите традиционно ще се проведат през м. септември в три кръга, разпределени последователно в три дни – 11, 12 и 13 септември. Класирането ще излезе един ден след обявяването на резултатите.

При специалностите, които се изучават задочно, попълването на местата показва друга тенденция, обясни проф. д-р Христо Крушков. В задочна форма водещото място е за „Психология“, при която са попълнени всички обявени места. Голям е интересът и към направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“, които в задочна форма са заети съответно до 96,67% и 90%, а в редовна – до 78,15% и 56,58%. В направление „Педагогически науки“ за бройките в задочна форма на „Педагогика“ са запълнени до 88,57%, а в „Педагогика на обучението по …“ – до 92,06%. В редовна форма също е запълнена по-голямата част от акридитирания прием – 69,25% от местата в „Педагогика“ и 53,76% – в „Педагогика на обучението по …“.

Извън обявените записани 2204 нови студенти има и 142 първокурсници, които са избрали платено обучение.

Минималните балове на второ класиране остават почти без промяна, подчерта проф. Крушков. Най-високият минимален бал във второ класиране, близък до максималния от 36 единици, е в бакалавърската програма „Физика и математика“ – 35,64. Следващият е за специалността „Софтуерни технологии и дизайн“ в редовна форма на обучение – 32,26. На трето място е „Културен туризъм“ с 31,92. Четвърта при специалностите, за които входящото ниво и на второ класиране е с висок резултат, е „Софтуерно инженерство“.

С най-нисък минимален бал – 18.00, записват в специалностите „Приложна лингвистика с английски и втори чужд език“, „Приложна лингвистика с немски и втори чужд език“, „Български и новогръцки език“, „Етнология“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ и „Социални дейности“.

Общият брой кандидат-студенти подали документи за редовната изпитна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски“ е 4790, което е с 420 повече от миналата година, припомни зам.-ректорът проф. д-р Христо Крушков. Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2157. В предварителната сесия през юни изпити положиха 1866 кандидати. От тях 197-ма получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи. Този успех им даде възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност.

Всички условия за записване, за участие в следващото класиране, както и свободните места по специалности са публикувани на сайта на Пловдивския университет.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.