Директорът на Басейнова дирекция: Налице е двоен ръст на преписките

Градът Новини Под небето
георги велев

От 1 февруари до 15 юни са изготвени над 5000 броя документи-разрешителни от служителите на институцията, заяви директорът Георги Велев

„Изразявам категорично несъгласие с твърденията, изразени в онлайн публикация, че дейността на Басейнова дирекция – Пловдив е блокирана и не се задвижват преписки“, това коментира директорът на институцията Георги Велев във връзка с анонимна публикация в пловдивски уеб портал, в която, според неназовани източници и без да се цитират конкретни преписки се твърди, че дейността била блокирана, внушават се мнения за корупция и се излага позиция, че имало сериозни търкания между директора и служителите на институцията.

В коментара на Велев се дава подробна информация за постъпилите преписки през годините, обработените документи и ситуацията с търсенето на нови служители:

„За периода 1 февруари – 15 юни 2022 г. експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) са изготвили 5 069 бр. документи – разрешителни, решения по Глава четвърта от Закона за водите, становища за допустимост на инвестиционни предложения, както и други становища и писма, свързани с дейността на дирекцията. Това означава, че всеки работен ден служителите в дирекцията са изготвили средно по 55 бр. документи.

На следващо място, следва да се отчете, че броят на постъпилите процедури, които се разглеждат от експертите, се увеличава значително през последните три години – за 2019 г. това са 11 175, за 2020 г. – 21 580 и през 2021 г. – 23 647 преписки, т.е. е налице увеличение от над 2 пъти за кратък период от време.

Политика на дирекцията е своевременно да се проверяват всички сигнали, независимо как са постъпили – по електронна поща, с писма или на „Зелен телефон“, като при констатиране на нарушения се започват административнонаказателни производства и се сезират други компетентни органи.

След встъпването ми като директор на БД ИБР са предприети действия за назначаване на служители, които да заемат свободните щатни бройки. Както може да се провери на интернет страницата на институцията в раздел „Конкурси“, от началото на февруари са обявени 6 бр. конкурси и в момента се провежда още 1 бр. конкурс за служител в дирекция „Контрол“ в изнесено работно място – Смолян.

Основен принцип при работата на БД ИБР е стриктно спазване на нормативни изисквания, така че всички инвеститори да бъдат равнопоставени пред закона.

Останалите набедявания, направени в статията, включително че работата е парализирана вследствие на обтегнати отношения между директора и служителите, също не отговарят на истината.

Споделете ни във:

1 thought on “Директорът на Басейнова дирекция: Налице е двоен ръст на преписките

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.