Активните жени на Пловдив: Запознай се с Мария Сонриса

През август на „Тя в Пловдив“ ви срещаме с Мария Сонриса – content writer, любителка на пътешествията и новите преживявания, целият свят е нейният дом.

Активните жени на Пловдив: Запознай се с Йорданка Траянова

Официалният формат ‘ТЯ в …’ е създаден в Пловдив от Академия ‘Екатерина Каравелова’с цел да вдъхновява и да спомага за сформирането на общности, където всяка жена може да намери подкрепа. Срещата с днешната тероиня е на 27-ти август (четвъртък), от 19:00 часа на ул. „Бетовен“ 2.

Активните жени на Пловдив: Запознай се с Мария Паева

На февруарското издание на „ТЯ в Пловдив“ ви срещаме с Мария Паева – сугестопедагог, основател и управител на Еко училище „Слънчев лъч“ в Пловдив. С любов към децата създава среда на баланс между наука, изкуство, спорт и играта

Активните жени на Пловдив: проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова

На февруарското издание на „ТЯ в Пловдив“ ви срещаме с проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова – преподавател по славянски литератури в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“. От ранна възраст се поражда любовта ѝ към литературата, която тя предава на своите студенти