Ехо от войната в Украйна на Пловдив чете

В книгите на украинските писателки Гаска Шиян и Евгения Белорусец
Двете литературни дами нямаше как да присъстват лично и се наложи да се включат с видеовръзка от различни точки на света