Подтепето

под небето

07 Юни, 2018

Пишат акт на кариерата на Белащица за прекомерно запрашаване

Концесионерът ще бъде глобен заради прекомерното запрашаване от кариерата

Кариерата над село Белащица е замърсила с прах над допустимите норми района извън площта за работа и концесионерът ще бъде глобен. Това са решили проверяващи експерти от РИОСВ-Пловдив. Те са измерили запрашаването в региона на кариерата и са установили, че то се е получило след трошене и разделяне на фракции на инертен материал. Работата обаче е изпълнена без да се съобразят с неблагоприятните условия - силен вятър, който разпространява праха извън площта на производствената база, чиито концесионер е "Пътища Пловдив" АД.

Поради факта, че дружеството не изпълнява изискванията чл. 70 от Наредба №1/2005 г. срещу разпространение на прах извън производствената база, ще му бъде написан акт за нарушението. Проверката е извършена на 6 юни. За ограничаване на замърсяването на въздуха при проверката са дадени предписания за незабавно преустановяване работата на трошачно-сортировъчната машина и увеличаване кратността на оросяване на пътищата в производствената база.

РИОСВ-Пловдив ще продължи да осъществява контрол на обекта по изпълнение на екологичното законодателство. 

Припомняме, че преди няколко седмици жителите на Белащица привлякоха внимание към казуса с каменната кариера и запрашаването от нея. Те се събраха на протест срещу планираното разширяване на производствената база, което ще увеличи запрашаването в региона, според протестиращите.

Няма направени коментари
Още от рубриката "под небето"

Подобни новини

19 Май, 2018

Жители на шест села от Родопската яка: Стоп на кариерата! Да на здравето ни!

Хроничните и белодробните заболявания в Белащица са се увеличили десет пъти за последните 20 години, каза семейният лекар на селото д-р Сотиров

Не сме против чуждите инвеститори, но нека инвестират в здравето на децата ни, развяха швейцарското знаме протестиращи

Искат незабавното спиране на концесията

Над 200 жители на шест села от Родопската яка протестираха на пътя Белащица- Куклен срещу добива на инертни материали от кариерата в района. Хората казаха „Стоп на изяждането на планината! Да на здравето ни!” и поискаха незабавното спиране на дейността на концесионера „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, още преди изтичането на договора през 2021г.

Първоначално заявените искания на протестиращите, обединени от инициативен комитет, бяха срещу инвестиционното намерение за разширение на площадката за добив на мрамори за ...

» повече