Пишат акт на кариерата на Белащица за прекомерно запрашаване

Под небето

Концесионерът ще бъде глобен заради прекомерното запрашаване от кариерата

Кариерата над село Белащица е замърсила с прах над допустимите норми района извън площта за работа и концесионерът ще бъде глобен. Това са решили проверяващи експерти от РИОСВ-Пловдив. Те са измерили запрашаването в региона на кариерата и са установили, че то се е получило след трошене и разделяне на фракции на инертен материал. Работата обаче е изпълнена без да се съобразят с неблагоприятните условия – силен вятър, който разпространява праха извън площта на производствената база, чиито концесионер е "Пътища Пловдив" АД.

Поради факта, че дружеството не изпълнява изискванията чл. 70 от Наредба №1/2005 г. срещу разпространение на прах извън производствената база, ще му бъде написан акт за нарушението. Проверката е извършена на 6 юни. За ограничаване на замърсяването на въздуха при проверката са дадени предписания за незабавно преустановяване работата на трошачно-сортировъчната машина и увеличаване кратността на оросяване на пътищата в производствената база.

РИОСВ-Пловдив ще продължи да осъществява контрол на обекта по изпълнение на екологичното законодателство. 

Припомняме, че преди няколко седмици жителите на Белащица привлякоха внимание към казуса с каменната кариера и запрашаването от нея. Те се събраха на протест срещу планираното разширяване на производствената база, което ще увеличи запрашаването в региона, според протестиращите.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.