Близо 450 хиляди от санкции са постъпили в РИОСВ – Пловдив за 2017 г.

Под небето

Общо 2077  проверки са извършили  експертите на РИОСВ – Пловдив от началото на 2017 година до момента. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 436 предписания. Тази статистиката извадиха от Регионалната инспекция само седмица, след като пет граждански организации поискаха оставката на шефа й доц. Стефан Шилев.

За констатираните нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда от директора на РИОСВ – Пловдив са наложени 49 имуществени санкции, от които 14 по Закона за опазване на околната среда  в размер на  167494 лв., три  по Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 3000 лв., 18  по Закона за водите в размер на 48 000лв., 11 по Закона за управление на отпадъците в размер на 43 400 лв., една по Закона за биологичното разнообразие в размер на 100 лв., една по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в размер на 4000 лв., една по Закона за защита на шума в околната среда в размер на 3000 лв. и 13 глоби в размер 28 500 лв. Общата стойност на наказанията са в размер на 297 494 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 448 487 лв., от които 141 071 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 307 416 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  

112 857 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Общините, получили  най-големи приходи от наложени санкции са Пловдив –  33 970 лв., Карлово –  21 587 лв. и Куклен – 21 528 лв. Средствата могат да се използват за реализиране на екологични проекти

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.