Подтепето

под небето

10 Ноев, 2017

59% от българите смятат, че качеството на въздуха се влошава, на дъното сме в ЕС

Българите сме на последно място по намаляване на употребата на полиетиленови торбички

59% от българите смятат, че качеството на въздуха в страната ни се е влошило в последните 10 години. Това показва анкета, проведена на общоевропейско ниво сред 28-те държави членки на ЕС. Едва 5% от нашенци са отговорили, че според тях въздухът става по-чист. По този критерий сме на предпоследно място, като зад нас са единствено испанците, сред които едва 4% са на мнение, че качеството на въздуха се подобрява. 27% от българите пък са отговорили, че според тях нивото е същото.

Средноевропейското ниво в анкетата е 13% според които въздухът в тяхната държава подобрява своите качества, 33%, според които той е същият, както преди 10 години и 47%, според които той се влошава. С най-добро мнение са ирландците, като всеки 3-и (33%) смята, че въздухът подобрява своите качества, а 44% смятат, че той е на същото ниво.

Проучването е единствено анкета и не показва реалното изменение на качеството на въздуха, а единствено нагласите и субективните усещания на хората в съответните държави. То обаче е показателно за това какви са нагласите на хората и дали са доволни от околната среда, в която живеят.

България е на последно място в някои други класации, проучени от Евробарометър. Едва 12% - твърдо на последно място - от българите се съобразяват при покупка на продукти дали това, което пазаруват е "eco-friendly" и покрива даден стандарт за незамърсяване на околната среда.

Българите са сред гражданите на ЕС със сериозна подкрепа за това Европейският съюз да харчи повече пари за политики, свързани с околната среда. Над 51% от нашенци са отговорили, че биха подкрепили инвестиране на повече пари в програми, свързани с опазване на природата или борба с глобалните климатични промени. Средното европейско ниво за пълна подкрепа на такива политики е 41%.

Българите са на последно място обаче в друга класация - по намаляне на използването на полиетиленови торбички. За последните 12 месеца само 21% от българите са намалили своята употреба на торбички, които не се рециклират - по което сме на последно място в целия Европейски съюз.

Няма направени коментари
Още от рубриката "под небето"

Подобни новини