Подтепето

под лупа

23 Ноев, 2015

Срещни се с данъчен, плати борч

НАП Пловдив събра 66,6 милиона след беседи с длъжници

Личната среща хазна пълни. Това е резултатът от инициативата на НАП Пловдив за организиране на беседи с управители на фирми, имащи особено големи задължения към бюджета. След разговорите с длъжниците, данъчните събраха 66,6 милиона лева.  Постъпленията са осигурени само за последните четири месеца – от юли до октомври включително и идват в хазната от общо 1521–но дружества в Южна България, които Агенцията наблюдава в специален мониторинг заради това, че имат задължения над 50 000 лева.

Най-много от средствата – 29,8 млв.лв. са платени от фирми, чиято дейност е в пловдивски регион. Почти 17 млн.лв. е издължената сума от старозагорски компании, а над 7,5 млн.лв. са внесени от лица от област Пазарджик.

Мониторингът на дружества с големи данъчни и осигурителни задължения е подход, който включва персонални срещи между управителите им и ръководството на НАП, на които се прави анализ на възможностите на дружествата да покриват както текущите, така и просрочените си задължения, и се поемат изрични ангажименти за предоставяне на обезпечения и/или цялостни или частични плащания. Средномесечно, от юли досега, ефектът от кампанията на Агенцията в Пловдив представлява приход от 16,6 млн.лв. за бюджета. За сравнение – в началото на годината, когато тази мярка бе все още нова, чрез мониторинг се събираха 10,7 млн.лв. средно на месец.

„Персоналните разговори с длъжници са част от пакета мерки на Националната агенция за приходите за стимулиране на доброволното плащане на данъци и осигуровки без да се стига до запориране на банкови сметки и без да се пречи на нормалния ритъм на работа на фирмите“, отбелязва директорът на териториалната дирекция в Пловдив Венелин Найденов.

Няма направени коментари
Още от рубриката "под лупа"

Подобни новини