Подтепето

новини

19 Май, 2017

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ дава съвети за евакуация по време на абитуриентските балове

Проверени са над 80 заведения, издадени са повече от 30 предписания и са нръчени 3 акта за нарушения

С настъпването на абитуриентските балове се повишава и рискът от пожари и свързаните с тях инциденти! В обществените сгради с масово събиране на хора, контролът от страна на противопожарните инспектори се извършва няколко пъти в годината, като един от тях е преди настъпването на абитуриентските балове.

При констатиране на нарушения на противопожарните изисквания, незабавно се предприемат съответните административно – наказателни и принудително – административни мерки към управите на обектите с цел недопускане нарушаване на условията, осигуряващи пожарната безопасност. В тази връзка на територията на Област Пловдив бяха извършени тематични проверки в над 80 обекта - ресторанти, хотели, дискотеки, барове и други, където ще се провеждат тържества и абитуриентски балове. За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите са връчени 34 писмени разпореждания и 3 броя актове за установяване на административни нарушения.

Когато се намирате в хотел, ресторант, бар, нощен клуб, дискотека или на друго обществено място с масово събиране на хора, обърнете внимание на евакуационните пътища и изходите, евакуационното осветление, пожарогасителите. Това може да се окаже от огромна полза за вас и околните в случай на задимяване и пожар, тъй като подготвените хора не изпадат в паника и по този начин спестяват много ценно време при евакуацията. В случай на задимяване и пожар на обществено място не изпадайте в паника, а се насочете към най-близкия евакуационен изход! Слушайте указанията от оповестителните уредби и/или от персонала на обекта! Не се блъскайте с хората около вас, не викайте, помогнете на деца, на възрастни хора, на инвалиди и на други нуждаещи се! При силно задимяване по възможност сложете намокрен с вода текстилен материал пред носа и устата си и дишайте през него. Опитайте се да се движите приведен по-близо до пода, защото въздуха там не е толкова замърсен тъй като дима се издига нагоре! Докато се придвижвате по пътя за евакуация, натиснете червен бутон за пожар, с което ще известите компетентните лица за ситуацията. При първа възможност съобщете на телефон 112, ако станете свидетел на запалване, задимяване, пожар и не прекъсвайте връзката. Дежурният оператор може да Ви зададе уточняващи въпроси, както и ценни указания, съветват от РДПБЗН - Пловдив.

Няма направени коментари
Още от рубриката "новини"

Подобни новини