Покана за дискусия във връзка с въвеждане на социална иновация за подобряване на логопедичните занимания в детските градини

Новини

 

 

 

ВЕДА ТРЕЙНИНГ ЕООД, бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0043-C02 с наименование „Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД” с Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, кани всички заинтересовани страни да заповядат на публично събитие в гр. Пловдив, парк хотел Пловдив от 10:00 ч. на 08.12.2018 г. за дискусия и запознаване с постигнатите резултати по проекта във връзка с въвеждане на социална иновация за подобряване на логопедичните занимания в детските градини.

 

Вход – Свободен

________________________________________

Проект: Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.