Бизнесът подкрепи УХТ и създаде сдружение в хранителната индустрия и туризма

Градът Новини

Студентите ще имат реален достъп до практически обучения в компаниите-учредителки

Повече от 30 големи компании от хранителната индустрия и туризма подкрепиха инициативата на Университета по хранителни технологии в Пловдив и създадоха сдружение. Учредяването на новото сдружение „Бизнес университетска асоциация в областта на хранителната индустрия и туризма“ стана факт в дните, в които висшето учебно заведение отбелязва своята 65-годишнина.

Създаването на реална връзка между бизнеса и образованието е в основата на инициативата за създаване на първата у нас подобна асоциация, посочи ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Кольо Динков.

Организация на стажове и практически обучения на студенти, докторанти и специализанти, и подпомагане на реализацията им след завършване на обучението в компаниите-учредителки на дружението ще е част от дейността му.

Асоциацията активно ще подпомага съвместни участия в научни и изследователски програми и форуми, и активно ще работи за повишаването на квалификацията на преподавателите. „За нас е важно нашите преподаватели да имат възможността да повишават квалификацията си, за да имаме качествено обучение на студенти“, посочи ректорът на УХТ проф. Кольо Динков.

Не на последно място новото сдружение ще работи за синхронизиране на учебните програми с реалните нужди и активности на бизнеса. Представители на фирмите ще участват и като членове на държавните изпитни комисии в Университета по хранителни технологии.

Община Пловдив приветства идеята за учредяване на сдружението. „Изключителнво съм щастлив, че подобно сътрудничество е облечено в толкова сериозна форма“, подчерта кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

Представителите на бизнеса подкрепиха инициативата и заявиха необходимостта от това в техните фирми да влизат подготвени кадри от университета. Но не скриха и проблемите. Има скъсана връзка между бизнеса и кадрите на университетите, посочи представителят на ВП Брандс Интернешънъл Иван Папазов. По тази причина той приветства инициативата за създаването на Бизнес университетската асоциация.

Собственикът на пловдивската фирма „Филикон“ Борис Калибацев също подчерта необходимостта бизнесът да помага активно за повишаването на квалификацията на преподавателите в УХТ, възможността те да посещават европейски и световни научни форуми и програми, така че да обучават студенти, които после ще влизат във фирмите подготвени и със самочувствие.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.