Подтепето

гласове

06 Апр, 2018

„Зелените“ и “Да, България” искат оставката на кмета заради мръсния въздух

Двете партии питат: Защо и през 2018 г. жителите на града все още дишат токсичен въздух, след като преди повече от пет години Община Пловдив приема Програма за достигане на нормативните нива за фини прахови частици под 2,5 микрона (ФПЧ2,5) и в атмосферния въздух План за действие за периода 2013-2015 г.?

„Зелените“ и “Да, България” поискаха оставката на кмета Иван Тотев заради данните на AirBG.Info, според които Пловдив е градът с най-замърсен и опасен въздух в България. Двете партии излязоха с отворена позиция по повод изнесените цифри от екипа на независимата инициатива за измерване качеството на атмосферния въздух, от които става ясно, че в 54% от денонощията в активния отоплителен сезон замърсяването с фини прахови частици ФПЧ е било със завишения пъти над допустимите норми. „Всичко това е резултат от некомпетентното управление на ГЕРБ в Пловдив и отговорност за скандалното състояние на въздуха в града носи персонално кметът на Пловдив Иван Тотев”, смятат „Зелените“ и “Да, България”.

В позицията се казва още: „Защо и през 2018 г. жителите на града все още дишат токсичен въздух, след като преди повече от пет години Община Пловдив приема Програма за достигане на нормативните нива за фини прахови частици под 2,5 микрона (ФПЧ2,5) и в атмосферния въздух План за действие за периода 2013-2015 г.? , питат от двете партии. И припомнят, че общината разполага и с изработена от консултанти и приета Методика за мониторинг и контрол на изпълнението на Програмата за опазване на околната среда 2014 – 2020 г., а от миналата година се работи и по нова Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух с план за действие до 2023г. на стойност 92 000 лв. „Очевидните факти са, че резултати от всичко това няма. Липсва какъвто и да е отчет за извършените дейности на общината в тази посока”, констатират  „Зелените“ и “Да, България”. „От поведението на общинската администрация излиза, че това е първата програма, която се разписва по този проблем и едва сега се започва работа по него, т.е. чепоследните 5 години са пропилени. Пет години бездействие, в които дишаме въздух, който трови и убива. Да, България и Зелените настояваме за отговор какви мерки от предходните програми на общината са били имплементирани и какъв е ефектът от тях, както и доколко това е взето под внимание в изготвянето на настоящата Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, която ще действа до 2023г.? Настояваме за спазване на повелите на чл.5 от Орхуската конвенция (Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда), в сила за нашата страна от 16 март 2004 г., изискващ своевременно разпространяване сред гражданите на пълна информация за околната среда. Също така изразяваме позицията, че е крайно време общинската администрация да спази и приложи т. 9.1.1 от собствената си Програма за достигане на нормативните нива за ФПЧ под 2,5 микрона и да синхронизира информацията от официалните измервателни станции с данните от  AirBG.Info, което би било изцяло в интерес и полза на гражданите на града”.

На финал двете партии подчертават, че скриването зад недостатъчните официални данни , липсата на желание да се покажат и резултатите от станциите на AirBG.Info и публичните твърдения, че проблем няма, са съпоставими с геноцид. Заради което искат оставката на кмета Иван Тотев.

 • 07 Апр, 2018 | академик
  ДО ПЕТРОВ - Казвам се С. Димитров. Устройва ли те? Защо всички т.нар. демократични партийки са свърталище на смешковци?? Като се смени Кмета, как въздухът ще стане по-чист?? Вероятно, въпросните партии ще организират масово "духане" на смога?!
 • 07 Апр, 2018 | Стоянов
  Про-американските партии, които са се обявили за уж зелени искат властта, затова и настояват за оставки. Не, че ако те вземат властта нещо ще подобрят. Ще лапат кинти и ще прокарват интересите на спонсорите си.
 • 07 Апр, 2018 | С Петров
  По-странното е, че някой, поискал поименно изброяване на хора, критикуващи кмета, не се е представил с името си. Академик? Излиза, че според него(нея) основният проблем не е замърсяването на въздуха, а кой критикува общинската администрация, и по-специално кмета.
 • 07 Апр, 2018 | Искам противогаз
  До: Академик - обикновенно груповия труд зад дадена кауза се пуска с името на конкретната група. Личните имена ги има, при поискване, но първо е редно да се аргументират фактите от доклада, преди да се ходи на Ad Hominem.
 • 06 Апр, 2018 | академик
  И кои се тези зелени и да, българи? Може ли поименно да изброите по 5 човека от т.нар. партии? Съмнявам се. Могат персонално да атакуват Кмета, но не могат да се подпишат с имената си. Странно.
Още от рубриката "гласове"

Подобни новини