Подтепето

гласове

05 Ян, 2017

Всеки ден от началото на годината се отчита замърсяване на въздуха в Пловдив

Превишаването на нормата е между 1 и 3 пъти, основно в часовете след  19 часа и от 10 до 13 часа

Гражданите трябва да се ориентират към използването на градския транспорт, споделени пътувания с автомобили, използване на друг тип отопление, съветват еколозите

Таня Грозданова

Все повече пловдивчани се оплакват от качеството на въздуха, който дишаме и все по-често по улиците се виждат хора с маски на лицата. Официалната информация за качеството на атмосферния въздух от измервателните станции показва превишени норми на фини прахови частици ежедневно от 1 януари насам. От Под тепето се свързахме за коментар с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив – доц. Стефан Шилев.

Доц. Шилев, от началото на зимата състоянието на въздуха в Града под тепетата е влошено.Какво е положението в момента, има ли засечени повишените стойности на фини прахови частици от началото на годината ?

От началото на новата година Пловдив е сред градовете с превишения на средноденонощната норма – между 1 и 3 пъти, като почти е нямало ветрове. Завишените стойности са основно в часовете след  19 часа и от 10 до 13 часа.  

Най-съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух (КАВ), по отношение на фините прахови частици, се наблюдава през зимните месеци. Това се дължи на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, следвано от транспорта, състоянието на пътната настилка и прилежащата инфраструктура, строителните дейности и не на последно място – промишления сектор.

Климатичните условия оказват също значително влияние върху КАВ. За района на Пловдив са  характерни неблагоприятни фактори, като топографски особености (котловина) и климатични условия (ветрове под 1,5 m/s през до 280-290 дни и инверсия), което възпрепятства разсейването на локално емитираните замърсители.

Данните за наличието на превишения могат да се видят от интернет-страницата на ИАОС, където ежедневно се публикува бюлетин за качеството на атмосферния въздух или от сайта за мониторинг в реално време на околната среда на община Пловдив.

След 2011 г., независимо че на много места нормите все още не са постигнати, има устойчива тенденция за подобряване качеството на атмосферния въздух както в страната, така и в Пловдив. Осемдесет дни през 2016 г. са били с превишения на фини прахови частици с размер 10 микрона, измерени на АИС „Каменица“ (фонов пункт даващ представа за състоянието на въздуха в града). За сравнение през 2015-та дните с превишения на нормите са 69, а през 2014 – 78.

Какво е наложително да се предприеме в такива случаи?

Гражданите трябва да се ориентират към използването на градския транспорт, споделени пътувания с автомобили, използване на друг тип отопление (газ, ТЕЦ или дори ток) или ако се отопляват на твърдо гориво, да използват задължително енергоефективни котли и печки, висококалорични въглища с ниско съдържание на сяра и суха, а не влажна дървесина.

Има ли разписани някакви спешни мерки за действие и вярвате ли, че предложението на г-жа Йорданка Фандъкова за безплатен градски транспoрт в такива дни има резон?

С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух от 2015 г. на общините бяха дадени по-големи правомощия за ограничаване на вредното въздействие на битовото отопление и транспорта върху атмосферния въздух в градовете. Кметовете могат да определят зони с ниски емисии на вредни вещества, в които да се въведат ограничения за дейности, които водят до замърсяване. Градоначалниците могат да ограничават движението на автомобили или употребата на определени видове горива за битово отопление на гражданите.

Община Пловдив попада в „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“ – район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/. В тази връзка Община Пловдив е изготвила и изпълнява общинска програма по КАВ. С цел постигане на нормите за КАВ ежегодно се организира Програмен съвет за изпълнение на мерките заложени в Програмите за достигане нормите на КАВ, като от страна на РИОСВ - Пловдив са дадени указания за включване на ефективни мерки. Така например съвсем скоро ще се обяви конкурс за 13 автобусни линии на градския транспорт с автобуси с двигатели Евро 5.

Предложението за въвеждане на безплатен градски транспорт би имало ефект само ако е част от една голяма стратегия на местната власт за подобряване на КАВ.

Какво прави еко министерството на национално ниво ?

МОСВ води последователна политика за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух в страната и подкрепя общините в усилията им за справяне с проблема. По новата оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ има отворена процедура за набиране на проектни предложения на стойност 3 млн. лв. за подобряване качеството на атмосферния въздух за 29 общини с влошено качество на атмосферния въздух. Крайният срок за подаване на документи е 30.01.2017 г. През тази година ще бъде открита процедура за намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотен оксид. Тя е с бюджет 111 млн. лв. и по нея ще могат да кандидатстват общини с нарушено качество на въздуха. Процедурата включва мерки, адресиращи замърсяването от битовото отопление, като например: подмяна на стационарни домакински горивни устройства на твърдо гориво; поставяне на филтри за прахови частици; мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за отопление.

Опазването чистотата на въздуха е акцент и в образователно-информационната кампания на МОСВ „Яко е да си еко“, както и на инициативата на РИОСВ – Пловдив „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив“, която успешно се провежда вече 2 години сред подрастващите в нашия град.

Няма направени коментари
Още от рубриката "гласове"

Подобни новини

28 Юни, 2017

Община Пловдив възлага писане на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по спечелен проект за 93 хиляди лева

Вече има петима канидати за анализиране на данни и изготвяне на стратегически План за действие с конкретни мерки до 2023 г.

Отговорните институции упорито мултиплицират нова математика, според директора на РИОСВ и екодирекцията на Общината 80 е по-малко от 69

Автомобилните изпарения, отоплението на твърдо гориво и производството са основните източници на замърсяване в града

В Пловдив започва нова програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, обяви на специална пресконференция днес заместник-кметът Розалин Петков. Община Пловдив стартира изпълнението на проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода до 2023 г.

За сега единственото ясно нещо е че за 93 хиляди лева ще ...

» повече
05 Ян, 2017

Доц. Ходжев за мръсния въздух: Ситуацията не е извънредна, но проблемът е много сериозен

Връзката на фините прахови частици със здравето е доказана, искат се дългосрочни решения, казва ръководителят на клиника по пулмология към УМБАЛ „Св. Георги”

Влиянието на ФПЦ на организма  е комплексно. В критични дни избягвайте излизането от дома или носете маска на лицето, съветва специалистът

Доц. Владимир ХоджевСитуацията не е извънредна. Апокалипсис няма, но проблемът е много сериозен. Така доц. Владимир Ходжев, ръководител на клиника по пулмология към УМБАЛ „Св. Георги”, коментира от медицинска гледна точка ситуацията със силното замърсяване на въздуха в Пловдив. Специалистът подчерта, че в момента здравното заведение е в условия на грипна епидемия, като не се отчита ръст на хора с белодробни проблеми, причинени от завишените норми на фини прахови частици във въздуха.  Въпросът обаче е много сериозен и ...

» повече
04 Ян, 2017

Измервателната станция за чистотата на въздуха от баня Старинна мери замърсяването край Галакси

Адв. Екимджиев: Преместването на съоръжението е престъпление, сравнимо с Чернобил

Администрацията отказва да информира хората с решението си да позиционира устройството в една от градските зони с най-чист въздух, смята юристът, водещ делото за мръсния въздух

Според европейска директива, станциите трябва да замерват фините прахови частици на най-критичните места

Станцията замерва въздуха на кръстовище в Тракия, а не край Чифте баняПремахнатата от кръстовището на баня „Старинна” измервателна станция, следяща чистота на въздуха в най-замърсената градска зона, е ситуирана на кръстовището на бившия „Пени маркет” в квартал Тракия. Или иначе казано замерва фините прахови частици в атмосферата в градския квадрат с може би най- чист въздух под тепетата. Съоръжението се намира в близост до парк Лаута, между велоалея, зелена детска площадка и най-голямото все още незастроено парче земя в жилищния район. „Тук ...

» повече