Подтепето

гласове

05 Юни, 2018

БДЖ отговори на напдките на БСП за продажбата кортовете в Пловдив

"В случай, че необосновано продължат да се тиражират твърдения, че „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД продава активите си „на безценица”, дружеството ще търси правата си за уронване на доброто си име по съдебен ред"

От БДЖ - Пловдив се възползваха от правото си на отговор във връзка с изказвания на общинския съветник от Пловдив Николай Радев на пресконференция днес под тепетата. Холдингът правим следното уточнение:

"Обект на предстоящия търг с тайно наддаване са дълготрайните материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, предоставени на 22.02.1966 г. за ползване и развиване на спортна дейност на ЖПУ Пловдив (към днешна дата: Поделение пътнически превози Пловдив). Земята, върху която те са разположени е публично-общинска собственост.

От посоченото по-горе е видно, че „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД продава единствено и само дълготрайните материални активи разположени върху терена. Дружеството няма право да се разпорежда със земята, която е публично-общинска собственост.

Стартовата цена за провеждане на търга е сформирана на база извършена оценка на дълготрайните материални активи от независим лицензиран оценител, външен за дружеството.

За да не бъде допускано отново грешно тълкуване на обекта на търга с тайно наддаване, обръщаме внимание, че никъде в обявлението няма посочена информация за продажба на земя, парцел и т.н. или, че за дълготрайните активи, предмет на търга, има учредено право на строеж или др. вещно право.

В случай, че необосновано продължат да се тиражират твърдения, че „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД продава активите си „на безценица”, дружеството ще търси правата си за уронване на доброто си име по съдебен ред."

  • 06 Юни, 2018 | 1984
    Еха... Какво хотелче мое се дигне там....
Още от рубриката "гласове"

Подобни новини

05 Юни, 2018

БДЖ продава тенис комплекса си на Младежкия хълм

Апетитната база отива на търг с тайно наддаване при първоначална цена от 18 хиляди лева

Железниците предлагат на бъдещите купувачи само материалните активи, земята под тях е общинска

Лидерът на БСП в Пловдив: Този търг е престъпление

Кортовете на БДЖ на Младежкия хълм отиват на търг. Това става ясно от обявление на Железниците, публикувано като рекламно каре в Пеевския ежедневник Телеграф.

Една от най-апетитните спортни бази в града е обявена на търг, като началната цена е едва 18 хиляди лева. Тръжната документация е разделена в три лота, като всеки от тях се отнася за различна час от базата. Тя включва три тенис корта с асфалтово покритие, две волейболни игрища от шамот, преобразувани в тенис кортове, и основните три шамотени корта ...

» повече