БДЖ отговори на напдките на БСП за продажбата кортовете в Пловдив

Гласове

"В случай, че необосновано продължат да се тиражират твърдения, че „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД продава активите си „на безценица”, дружеството ще търси правата си за уронване на доброто си име по съдебен ред"

От БДЖ Пловдив се възползваха от правото си на отговор във връзка с изказвания на общинския съветник от Пловдив Николай Радев на пресконференция днес под тепетата. Холдингът правим следното уточнение:

"Обект на предстоящия търг с тайно наддаване са дълготрайните материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, предоставени на 22.02.1966 г. за ползване и развиване на спортна дейност на ЖПУ Пловдив (към днешна дата: Поделение пътнически превози Пловдив). Земята, върху която те са разположени е публично-общинска собственост.

От посоченото по-горе е видно, че „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД продава единствено и само дълготрайните материални активи разположени върху терена. Дружеството няма право да се разпорежда със земята, която е публично-общинска собственост.

Стартовата цена за провеждане на търга е сформирана на база извършена оценка на дълготрайните материални активи от независим лицензиран оценител, външен за дружеството.

За да не бъде допускано отново грешно тълкуване на обекта на търга с тайно наддаване, обръщаме внимание, че никъде в обявлението няма посочена информация за продажба на земя, парцел и т.н. или, че за дълготрайните активи, предмет на търга, има учредено право на строеж или др. вещно право.

В случай, че необосновано продължат да се тиражират твърдения, че „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД продава активите си „на безценица”, дружеството ще търси правата си за уронване на доброто си име по съдебен ред."

Споделете ни във:

1 коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.