Розалин Петков за Колодрума: Нова година- нов конкурс

Изпод тепето

Комисията не избра никой от шестте кандидата в настоящата процедура

Таня Грозданова

„Нова година-нов конкурс“, тази крилата фраза роди зам.-кметът Розалин Петков, след като конкурсната комисия за избор на директор на Многофункционална спортна зала Колодрума реши, че никой от кандидатите не става.

Комисията излиза със становище до кмета, че няма излъчен победител в конкурса за директорския пост. Изпитващите не са дали задоволителна оценка дори и на служителите на Община Пловдив, които са подали кандидатури за мястото. Предлага се да бъде обявен нов конкурс. До тогава длъжността ще продължи да изпълнява госпожа Китена, която беше заместник на първия директор на Колодрума.  

Припомняме, че след обявата за шефското място постъпиха документи от седем кандидата. Това са: Петко Зайков-бивш технически директор на телевизия „Евроком България“ и на телевизията в Панаира, Цвета Василева – служител на Община Пловдив, Донка Налбантова – шефката на билетния център на Общината, Дора Йорданова, Петя Щерева, Костадин Рангелов, Георги Делов, който също работеше в дирекция „Култура“ .

Според условията директорът на "Колодрума" трябва да отговаря на следните изисквания: „Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“; Професионално направление – икономика, публична администрация, финансов мениджмънт, маркетинг или право; Професионален опит – 5 /пет/ години, от които поне 3/три/ години стаж на административна или управленска длъжност; Като предимство да се счита: наличието на опит в разработването и реализацията на програми и проекти, владеенето на западен език, компютърна грамотност. Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.“

Основната заплата на директора на залата е 1000 лева.

Сегашният вр.и.д. директор на Старинен Пловдив Минко Кафтански също ще продължи да управлява Общинския институт, докато се проведе нов конкурс, тъй като единствения кандидат за поста му – софиянката археолог д-р Надежда Йовчева.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.