Позволените реконструкции

Да започнем от там, че реконструкциите са позволени. Преди или след Венецианската харта са правени чудесни реконструкции, които почиват на сигурни данни. Някои от тях имат грешки, други са отлични, но генералното възприема на обществото, което ги „консумира“, или иначе казано – обитава и се среща с тях най-много, има положително отношение.

Четвъртата власт не е да раздава присъди

Нелепо е, колеги. Само за няколко клика. Не от журналистическа, от човешка гледна точка. Защото целта ви не е да помагате или да информирате, а с всички възможни средства да трупате дивиденти. 

Публикофил ли е Антон Баев или да

Публикуваме коментар на Георги Ганев, провокиран от текста на Теодор Караколев относно словото на Антон Баев за 2 юни. Заради  изричното условие на г-н Ганев, който ни пише от Великобритания, пускаме текста му без редакторска намеса.

Институциите си свършиха работата. Но явно имат или много, или недостатъчно лостове

Отговорността тук, когато всичко е било спазено и всички са очаквали запазване на фасадата, е единствено на инвеститора. Никой не го е забавял. Никой не го е мотал. Оправданието за събарянето, че фасадата е била в лошо конструктивно състояние не е адекватна за човек, който се е наспал добре и все

Справка за съборената шнитерова къща: Конструкцията е масивна. Стените са тухлени, с дебелина 60 см.

За сравнение, стандартът за къщи с такива обеми днес е 25 сантиметра дебелина на тухления зид, плюс изолация и мазилка. Сградата е богато украсена с щукатурни елементи- хоризонтални пояси, вертикални ивици, монети и кръгове. Обемът е раздвижен, сполучливо хармонира със съседната сграда, пишат експерти за постройката в края на 70-те години

МК одобрило проект за запазване на шнитеровата фасада преди 4 месеца

Проектът е одобрен през февруари 2019 година. Съгласуван е в Министерството, тъй като сградата е със статут на недвижима културна ценност от ансамблово значение, одобрен през 2002 година

Инвеститорът, съборил шнитеровата къща до Общината, игнорирал идейния проект за запазване

Южната част – към Царс- Симеоновата градина е трябвало да бъде изцяло запазена с конструктивни елементи, които да подкрепят оригиналната структура