Красива мъгла и силно замърсен въздух преди Коледа

Към 9 часа вечерта някои от станциите показваха дори невероятните над 600 микрограма – около 12 пъти превишения над нормата. Такива резултати бяха отчетени около Английската гимназия, до медицинските общежития в Смирненски или до затвора.

7 съвета как да намалим сметките си за електроенергия през зимата

По-ниските температури през зимния сезон са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци, затова ЕVN България напомня със съвети за ефективно управление на разходите през този период

Добрата новина: Засадиха над 20 млади чинара на южния бряг на Марица

Младите дръвчета заместиха отсечените преди две години тополи между мостовете на Герджика и УХТ

Централно топлоснабдяване в градовете – неизползван ресурс за качествено и сигурно отопление

Важно е в онези райони, където има топлопреносна мрежа да не се допуска изграждане на нови сгради без проектирана вътрешна инсталация за отопление.
Това е едно от решенията на предизвикателството за чистотата на въздуха

EVN Топлофикация отличи УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД за принос към чистия въздух на Пловдив

С отопление от EVN Топлофикация през 2018/19 г. болницата е спестила над 1050 тона вредни емисии въглероден диоксид във въздуха на Пловдив