Яжте оригинала: Потребителите вземат правата си в свои ръце

Актуално Гласове Новини

 

Ако смятате, че в Европа има двоен стандарт на храните, кажете го на ЕК, която ще реши да предприеме или не действия във връзка с искането

Европейската комисия регистрира гражданска инициатива „Eat ORIGINal! Unmask your food“ (Яжте оригинала! Свалете маската на храната си), която настоява да се въведат задължителни декларации за произход на всички храни с цел предотвратяване на измами, опазване на общественото здраве и гарантиране на правото на информация на потребителите. Решението на Комисията се отнася само до правната допустимост на предложението и към момента все още не е анализирала неговото съдържание.

След регистрацията на 2 октомври е започнал да тече едногодишен срок, в който се събират подписи в подкрепата й. Ако се получат един милион изявления от поддръжници от най-малко седем държави, ЕК ще реши да предприеме или не действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове. Срокът за реакция на ЕК е три месеца.

Право на глас имат и всички български потребители. Може да гласувате ТУК.

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се използват като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите в ЕС да приканят ЕК да предложи правен акт в някоя от областите, в които има правомощия.В регламента на Европейската гражданска инициатива са предвидени следните условия за допустимост – предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложения за правни актове, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на ЕС.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.