След по-малко от година Пловдив ще има своя компостираща инсталация за биоотпадъци

Актуално Градът Изпод тепето Новини

Обектът ще се разполага върху 32 декара общинска земя и в него ще работят 13 души

Изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в Пловдив и областта стартира днес в общински имот край Голямоконарско шосе. Символична първа копка за обекта направи кметът Иван Тотев, който отбеляза, че освен екологичните ползи, осъществяването на инсталацията ще спести милиони левове на пловдивчани в бъдеще чрез намаляване разходите за отчисления, които общината прави за всеки тон отпадък. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общата му стойност е 9 023 913,84 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 6 070 538,46 лв. (средства от Европейския фонд за регионално развитие – 5 159 957,69 лв. и средства от държавния бюджет – 910 580,77 лв.), а съфинансирането от общината е 2 953 375.38 лева. Крайният срок за изпълнението на проекта е юни 2020 година. Общинската инвестиция ще е за инфраструктурата около обекта.

Изграждането на компостиращата инсталация ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. Инсталацията ще компостира биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини, зелените площи към търговските обекти, производствените, стопански и административни сгради. Ще се приемат и разделно събраните отпадъци от пловдивските квартали Коматево и Прослав, от които ще се сепарират биоразградимите отпадъци. Една част от произведения висококачествен компост ще отива за нуждите на общинското предприятие „Градини и паркове“, а останалата ще се продава.

От икономическа гледна точка това ще е един от проектите, които ще генерират голяма полза за гражданите. Това със сигурност ще държи данък смет на нивата, в които е от 2012г. С този проект ще спестяваме 95 лева на тон, които трябва да внасяме за депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци. В момента депонираме средно по 150-160 хиляди тона, тъй всеки може да си направи сметката колко пари ще бъдат спестени, обясни кметът.

„Това ще е първата компостираща инсталация на територията на РИОСВ – Пловдив. С осъществяването на проекта ще се гарантира устойчивото управление на зелените отпадъци. Централизираното им третиране ще позволи на общината да изпълни на 100% целите за управление на отпадъците по Закона за управление на отпадъците. Приходите от инсталацията са второстепенна цел“, каза доц. Шилев.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта представи Василка Чопкова, директор на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив и  ръководител на проекта. Инсталацията ще бъде изградена върху 32 декара като използваната технология ще е откритото компостиране на купове, покрити с полупропусклива мембрана. На обекта ще има КПП, административна сграда, трансформаторен пост, две халета (приемна зона и зона за съхранение на готовия компост), стационарно оборудване на компостиращата инсталация – дизел агрегат и автомобилна везна с оборудване, шахтов кладенец и техническа сграда към него. Предвижда се и проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура – водопровод, канализация, път и осветление. Ще има подсигурено и мобилно оборудване – челен товарач, контейнери, трактор и ремарке, шредер, лабораторно оборудване и др. Полупропусклива мембрана ще предпазва разнасянето на отпадъците от вятъра. Процесът на разграждане, в който зелената маса става компост, е около 21 седмици. След това компоста узрява няколко седмици, за да се ползва отново от „Градини и паркове” или да се продава. Цената му на тон без ДДС е около 6 лева.

В бъдещата инсталация ще работят 13 души. Активите ще бъдат стопанисвани и управлявани от общинско предприятие.

Споделете ни във:

1 коментар за “След по-малко от година Пловдив ще има своя компостираща инсталация за биоотпадъци

  1. Тотъо ще можем ли го депонираме там – за предпочитане перманентно.А дано, ама надали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.