РИОСВ одобри социализацията на коритото на Марица

Актуално Градът Под ножа

Планира се изграждане на пешеходни и колоездачни алеи по двата бряга на реката в рамките на целия град

Ще се изграждат нови пешеходни подходи към коритото със 17 стълби и рампи

За реализирането на проекта речното корито ще се „коригира и модифицира”

Природозащитници ще обжалват решението пред Административен съд

Иво Дернев

Директорът на РИОСВ и бивш главен еколог на Община Пловдив доц Стефан Шилев одобри проекта за укрепване и социализация на речното корито на Марица в границите на Пловдив. С решение от 19 ноември Регионалната инспекция каза „Да” на общината да стартира осъществяването на инвестиционното предложение, което да облагороди цялата речна зона от Околовръстното до изградения шлюз в източния край на града. „Целта на настоящото предложение е да се подобри привлекателността на река Марица чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града”, се казва в решение 4-IV от 2018г. на РИОСВ по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение предвижда куп дейности свързани с корекция на реката с обща дължина 4650 м., като се оформи централно кюне с широчина 50 м. (за провеждане на ниски води), както и укрепване с габиони около всеки мостов устой в разглеждания участък. Планира се оформяне на зелени зони за отдих и рекреация, изграждане на пешеходни алеи, по двата бряга, с широчина 5,00 м., и дължина от север 3 километра и 3625 м. От юг. На двата бряга бъдат изградени велоалеи с широчина 2,50 м. Предвижда се изграждане на нови пешеходни подходи към реката със 17 стълби и рампи за майки с деца и хора с увреждания, които ще свързват съществуващата пешеходна мрежа на терена над речните брегове с проектните алеи. Проектът предвижда още ревизия и реконструкция на компрометираните участъци по съществуващите подпорни съоръжени по северния и южния бряг на реката, изграждане на нова подпорна стена по северния бряг на реката с дължина 760м. и изграждане на 4 постоянни пътни подходи към реката за автомобили със специален режим, в т.ч. и за поддръжка на новите съоръжения.

„ Предвидените дейности свързани с корекцията и модифицирането на речното корито са както следва: геодезически дейности; подготвителни работи, касаещи почистване на строителната площадка, изсичане, изкореняване и почистване на дървета и храсти; земни работи като: изкоп на земни почви с багер; полагане на обратен насип, уплътняване, оформяне на напречен профил; укрепване на откосите на кюнето срещу повърхностна ерозия с габионни матраци; укрепване на откосите на зелените площи срещу повърхностна ерозия с противоерозионни рогозки; укрепване на откосите на зелените площи срещу повърхностна ерозия с геоклетъчна система запълнена с хумус; укрепване на откосите на плажните площи срещу повърхностна ерозия с геоклетъчна система запълнена с пясък; доставка и полагане на хумус за затревяване; доставка и полагане на пясък за плажните зони; укрепване на мостовите устои на съответния мост с габиони (ж.п. мост, мост на бул. Васил Априлов, мост на ул. Победа, пешеходен мост и мост на бул. „Цар Борис III)”, изброява се в решението на РИОСВ.

Предвидено е централното кюне да се оформи в план криволинейно, като максимално да се спазват естествените чупки на реката. Широчината на централното кюне е предвидено 50.00 м. За укрепване на откосите на кюнето е предвидена модулна система тип матраци. Модулните елементи тип матраци представляват взаимосвързани пространствени елементи, изработени от двойно‐усукана, хексагонална, дълбоко поцинкована мрежа, PVC-покритие, с висока степен на антикорозионна защита и устойчивост към износване и стареене, запълнени с каменен материал.
За осигуряване дълговечност и защита от евентуално изравяне, около мостовите устои в коригирания участък от реката е предвидено укрепване с габиони, около всеки мостов устой.
За да се извършат по-горе планираните дейности в речното легло е предвидено осушаване на работните участъци. Разработеният вариант разглежда поетапно осушаване на работния участък, с цел осигуряване на постоянна проводимост на речното корито и минимално негативно въздействие върху хидробионтните видове в реката.
За да се извърши осушаване на определен участък е предвидено изграждане на временни отбивни диги, надлъжно и напречно на речното корито. След отбиването на водите, ще се извърши оформянето на дъното.

Съгласно настоящото инвестиционно предложение се предвижда рехабилитация и надграждане на съществуващите оградни стени, като зидарията следва да се възстанови съгласно съществуващото положение. За възстановяването ще се използват оформени каменни блокове, с тип и текстура подобни на съществуващите на място.

Разглежда и вместване на пешеходни и велоалеи в коритото на реката разположени на разстояние 10,0м. успоредно от съществуващите подпорни съоръжения по двата бряга на реката. Алеите ще се разположат на кота, така че да е спазено условието за обезпеченост над 10 %, т.е. допуска се заливане на тези площи 1 път на 10 години.
Бъдещите алеи ще се изпълнят от 4 см. асфалтов пласт с 36 см. основа от трошен камък.
Според Стефан Шилев реализирането на проекта няма да има негативно въздействие върху околната среда и биоразнообразието в реката.

Веднага след решението на РИОСВ природозащитници заявиха, че ще го обжалват в срок пред министъра на околната среда и водите и Административен съд- Пловдив. „В нашия красив и древен град любимите ни общинари са измислили проект за „социализация“/бетониране/ на коритото на река Марица /която е текла много векове през града преди нас и ще тече много векове след нас / и в понеделник, 19.11. директорът на РИОСВ доцент Шилев го е одобрил и дал 14-дневен срок за обжалване. Сдружение ГЕО ще обжалва проекта пред съда”, пише в позиция до медиите Васил Къдринов от Сдружение за аграрни и екологични проекти–ГЕО.

Очаквайте подробности!

Споделете ни във:

4 коментара за “РИОСВ одобри социализацията на коритото на Марица

  1. ОСВЕН ОТКРАДВАНЕТО НА ((„компрометиран“)) ДЯЛАН КАМЪК ОТ МАЙСТОРСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА КОРИТОТО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА СЪС ДЯЛАН КАМЪК ((подхиодящ за ‘дигане на дувари на чифлиците не по-първи Хора = = = подобно на вековечните цивилизовани пловдивски паважи, „подобрени“ с евтиния асфалт на междуселските шосета по за три сезона!)) ДА СЕ ЧУДИШ КОМУ Е ЗАТРЯБВАЛО ТОВА „И.Н.“ ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ?
    ДАЛИ НА ПЛОВДИВСКОТО ГРАЖДАНСТВО?
    НА КОГО, ТОЧНО?
    КМЕТЕ, КАКВА Е ДАЛАВЕРАТА ТОЯ ПЪТ, ИЗПЛЮЙ КАМЪЧЕТО, НЯМА ДА ИЗЛЕЖАВАШ КАКТО ОПЛОЧВАНЕТО НА МЕГДАНА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.