Подтепето

айляк

22 Дек, 2016

До края на февруари откриват музей на открито „Малтепе”

Обособена е зона за учебна археология, реставрация и музейни практики

Предвидени са и зали за учебни практики

Сградата по проект „Музей на открито „Малтепе” се строи с най-модерните материали с високо качество и в срок. Общата стойност на проекта е почти 806 хиляди евро, а информационният център се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Средствата са напълно безвъвздмезни и са осигурено по програма „Културно наследство и съвременно изкуства”. Работата тече с пълна сила и вече са на лице първите резултати, а бенефициентът - Община Марица си партнира с Регионален археологически музей Пловдив и областната администрация.

Във връзка с изпълнение на дейностите и постигане на напредък по проекта, на 10 юни 2016г., след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, кметът на община Марица, г-н Димитър Иванов, и представителят на „МАЛ ТЕПЕ 2016“ ДЗЗД подписаха договор за извършване на „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“, местност Малтепе, в землището на село Маноле, община Марица. Договорът за инженеринг е на стойност 1 428 164,96 лв. с ДДС, а общият срок за изпълнение е 180 календарни дни от датата на подписване на договора.

В инвестиционния проект е заложено оформление на пространството около могилата. Обособена е зона за учебна археология, реставрация и музейни практики. В североизточна посока е определена площ за депониране на пръстта, извадена от могилата. Предвиден е паркинг за пристигащите посетители, който да обслужва до 15 леки коли и 2 автобуса.

За административното обслужване на музея са предвидени помещения, които да удовлетворяват няколко основни цели, а именно ще се изградят информационен център, конферентна зала, помещения за обслужващия персонал и охраната, както и допълнителни прилежащи сервизни и обслужващи пространства.

Относно целите, свързани с образование и обучение в областта на историята, археологията и изкуствата, са предвидени зала за учебни практики (помещения с инсталирани технически и учебен реквизит, мултимедийни и компютърни устройства), както и складова площ. Общата застроена площ на сградата е 790 кв.м. В проекта е включена и семинарна зала за около 30 човека.

На площадката на археологическия комплекс са предвидени още зона за открито експониране на структури от могилата, паркова среда – беседки, места за сядане, депо за складиране на пръстта и площи, обслужващи научно-изследователския екип

За строителния надзор, предвиден по проекта, на 16.05.2016г. е сключен договор с фирма "Контрол-инвест" ЕООД. Договорът влиза в сила от деня на откриване на строителната площадка и е със срок на действие до издаване на Разрешението за ползване на обекта от Държавната приемателна комисия, но не по-късно от 28.02.2017г.

 

  • 22 Дек, 2016 | 555
    заблуждават народа, там няма да има музей, далаверата е голяма, направете журналистическо разследване
Още от рубриката "айляк"

Подобни новини